Denná Tlač

Zdravie a Lifestyle

Choroby, ktoré vám odhalí metabolické vyšetrenie krvi

Choroby, ktoré vám odhalí metabolické vyšetrenie krvi

Krvné testy sú najčastejší nástroj lekára, ktorý mu pomáha diagnostikovať rôzne zdravotné komplikácie. Najmä metabolické vyšetrenie krvi, ktoré môže odhaliť množstvo ochorení. Toto vyšetrenie pozostáva z viacerých krvných testov. Poznáme však dva typy, a to základné metabolické vyšetrenie krvi a komplexné.

Toto vyšetrenie sa vykonáva väčšinou v rámci preventívnej lekárskej prehliadky, pred hospitalizáciou alebo je súčasťou predoperačných vyšetrení. Základný metabolický panel je kombináciou testov, ktoré lekárom pomáhajú posúdiť dôležité funkcie v našom tele.

Testy, ktoré tvoria základné metabolické vyšetrenie, sú krvné (sérové) testy na:

Tento test pomáha odhaliť rôzne zdravotné problémy, ako je:

Po zistení abnormálnych hladín meraných zložiek sa nariadia podrobnejšie testy.

Komplexné metabolické vyšetrenie krvi je rozšírená verzia základného vyšetrenia, ktoré nezahŕňa pečeňové testy. Na tieto krvné testy je možné sa objednať v rámci preventívnej lekárskej prehliadky. Často ich lekár používa na sledovanie pacienta s chronickým ochorením, ako je napr. cukrovka alebo hypertenzia.

Konkrétne meria proteíny a látky súvisiace s funkciou pečene, ako napríklad:

Z komplexného metabolického vyšetrenia krvi možno vyvodiť rovnaké závery ako pri základnom teste. Navyše môže odhaliť nasledujúce zdravotné komplikácie.

Pri zistení niektorých komplikácií z uvedených krvných testov sú však potrebné ďalšie vyšetrenia, ktoré problém buď potvrdia, alebo vyvrátia.

Najnovšie Články