Denná Tlač

Zdravie a Lifestyle

Na strednom Slovensku pomáha zomierajúcim deťom Svetielko nádeje

Na strednom Slovensku pomáha zomierajúcim deťom Svetielko nádeje

V sobotu 12. októbra si pripomíname Svetový deň hospicovej a paliatívnej starostlivosti. Každoročne ho iniciuje Svetová aliancia hospicovej a paliatívnej starostlivosti.

Cieľom tohto dňa je vytvárať príležitosti na šírenie povedomia o hospicovej a paliatívnej starostlivosti a spôsobov jej poskytovania, zvyšovať povedomie o medicínskych, sociálnych, praktických a spirituálnych potrebách ľudí v blízkosti smrti a ich rodín a podporiť poskytovanie paliatívnej a hospicovej starostlivosti vo svete.

Súčasťou siete hospicov na Slovensku sú aj mobilné hospice. Na strednom Slovensku prevádzkuje jediný detský mobilný hospic v regióne Svetielko nádeje.

Za prvý polrok 2019 sa hospicový tím Svetielka nádeje staral o 11 pacientov, ku ktorým absolvoval 118 výjazdov, na ktorých prešiel 9971 km.

Pacienti hospicu boli z okresov Krupina, Veľký Krtíš, Martin, Banská Bystrica, Lučenec, Žarnovica, Rimavská Sobota a Prievidza.

“Detský mobilný hospic Svetielko nádeje funguje od roku 2013. Jeho poslaním je bezplatne poskytovať paliatívnu starostlivosť nevyliečiteľne chorým a zomierajúcim deťom v ich domácom prostredí a poskytovať podporu ich rodinám,“ priblížila lekárka v detskom mobilnom hospici Anna Svitková.

V domácom prostredí hospic vytvára podmienky pre čo najdôstojnejší zvyšok života dieťaťa s materiálnym, prístrojovým a zdravotníckym zabezpečením. „Pomáhame aj po psychickej a sociálnej stránke. V starostlivosti hospicu sú deti do 19. roku života,” vysvetlila Svitková.

Paliatívnu starostlivosť zabezpečuje multidisciplinárny tím. V tíme pôsobia štyria lekári a štyri zdravotné sestry, psychológ, sociálny pracovník, liečebný pedagóg a duchovný.

Svetielko nádeje minulý rok uzavrelo zmluvu so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou. Teraz v lete k nej pribudla aj zdravotná poisťovňa Dôvera. Svetielko nádeje je tak jediným detským mobilným hospicom, ktorý na takejto úrovni spolupracuje so zdravotnými poisťovňami.

“Považujeme za dôležité, aby detské mobilné hospice boli súčasťou zdravotného systému. Preto spolupracujeme s poisťovňami napriek nevyhovujúcej legislatíve. Hľadáme spôsob, ako situáciu zlepšiť,” povedal predseda občianskeho združenia Svetielko nádeje a odborný garant detského mobilného hospicu Pavel Bician.

Úhrady za výkony poskytované špecialistami detského mobilného hospicu Svetielko nádeje zatiaľ nepokrývajú ani jedno percento z nákladov na jeho prevádzku. Momentálne môže detský mobilný hospic Svetielko nádeje fungovať iba vďaka darcom.

“Veríme, že situácia sa do budúcnosti zlepší a bude možné cez poisťovňu uhrádzať aj ďalšie výkony z oblasti detskej paliatívnej medicíny,” uzavrel Bician.

Najnovšie Články