Denná Tlač

Známky sú rozdané – ako deti odmeniť za vysvedčenie?

Známky sú rozdané – ako deti odmeniť za vysvedčenie?

Aby koniec školského rok nebol obdobím plným nervozity, je dôležité si uvedomiť, že na karhanie za výsledky je neskoro. Pre mnohých rodičov je prirodzené sústrediť sa na známky, vysvedčenie však odzrkadľuje celoročnú prácu a snahu. Preto aj keď nie je vždy výsledok podľa vašich predstáv, je najlepšie sa nadýchnuť, prižmúriť oči a povzbudiť dieťa k ďalšej práci.

Rodičia by nemali hodnotiť samotnú známku, ale celkový prístup a celoročnú prácu dieťaťa. Každý žiak, aj ten s horšími známkami, pracoval celý rok a aj rodičia často prispeli svojou pomocou. Diskusia o správnom hodnotení žiakov v školách je v súčasnosti témou mnohých diskusii. Socioterapeutka Lucia Skladanová zdôrazňuje, že hodnotenie známkami nie je nikdy úplne objektívne. Podľa nej poskytuje slovné hodnotenie komplexnejší obraz o schopnostiach a napredovaní žiaka. Skladanová tiež hovorí o slovnom hodnotení zo strany učiteľa, ale aj hodnotení samého seba.

Uvádza príklad: „Žiak môže byť napríklad v matematike výborný v niektorých oblastiach, no slabší v iných, čo sa nemusí vždy odzrkadliť na celkovej známke. Preto sa viacerí odborníci prikláňajú k zavedeniu slovného hodnotenia, ktoré už funguje na viacerých školách a ktoré podporuje aj nová kurikulárna reforma.“

Odmena za vysvedčenie je dôležitá, podobne ako v práci dostávame odmeny za náš výkon.

Mirka, mama 8-ročnej Martinky sa delí o svoj prístup: „Dcéra dostane takú hmotno-nehmotnú odmenu. Vyzdvihnem ju zo školy skôr ako zvyčajne a vezmem ju k fontáne na Námestie Slobody, potom pôjdeme na super taliansku zmrzlinu.“

„Každý žiak, aj ten s horšími známkami, pracoval celý rok a aj rodičia často prispeli svojou pomocou. Odmeniť ich za snahu je preto na mieste, či už spoločne stráveným časom, napríklad pri dobrom jedle, alebo inou aktivitou. Karhať deti za známky podľa mojich skúseností nemotivuje k lepším výsledkom,“ hovorí Skladanová.

Anka, mama 7-ročnej Aničky a 10-ročného Jonáša, má tiež plán: „Deti zoberieme na motokáry, čo sme im už dlhšie sľubovali – teraz je ten správny čas. Tiež sa zúčastníme akcie v parku ‚Zmrzlina za vysvedčenie‘, kde všetci školáci dostanú zmrzlinu bez ohľadu na ich známky, stačí, ak prídu so svojim vysvedčením.“

Darček by mal byť niečo výnimočné, aby mal pre dieťa skutočnú hodnotu a nebol len bežnou súčasťou života.“

Najlepšou odmenou podľa mamičiek je spoločný program s rodinou. Skladanová dopĺňa, že odmena za vysvedčenie je dôležitá, podobne ako v práci dostávame odmeny za náš výkon. „Spoločné zážitky sú často najlepšou odmenou, ako napríklad spoločný deň v zábavnom parku. Darček by mal byť niečo výnimočné, aby mal pre dieťa skutočnú hodnotu a nebol len bežnou súčasťou života.“

Vysvedčenie je dôležitým momentom v živote dieťaťa a nemalo by byť zdrojom stresu a obáv. Rodičia by mali svoje deti pochváliť za snahu a dosiahnuté úspechy a odmeniť ich za ich úsilie. Ako hovorí Janka, mamička prváčky: „Livka dostane kľúčenku, pretože prichádza čas na vlastné kľúče. Plánujeme tiež návštevu kina a pizzu, to je kombinácia, ktorá jej určite urobí radosť.“ Takýto prístup podporuje pozitívny vzťah k učeniu, buduje sebavedomie a motiváciu do ďalších školských rokov.

Najnovšie Články