Denná Tlač

Finančné asociácie odmietajú Vetrákov návrh o osobitnom odvode z podnikania, hovoria o porušení pravidiel a diskriminácii

Finančné asociácie odmietajú Vetrákov návrh o osobitnom odvode z podnikania, hovoria o porušení pravidiel a diskriminácii

Viaceré finančné asociácie nesúhlasia s novelou zákona o osobitnom odvode z podnikania v regulovaných odvetviach, ktorú predložil poslanec Milan Vetrák. Predmetnou novelou sa navrhuje rozšíriť okruh subjektov s povinnosťou platenia osobitného odvodu z podnikania a rovnako tak sa navrhuje zvýšenie predmetného odvodu.

Nesúhlas v spoločnom stanovisku deklarovali lízingová asociácia, sprostredkovateľská asociácia, ako aj obchodníci s cennými papiermi či sprostredkovatelia v poisťovníctve.

Podľa zástupcov asociácií sa Vetrákovým krokom obišlo štandardné pripomienkové konanie, ktorého účelom je kvalitný legislatívny proces a zároveň zachovanie sociálneho zmieru v rámci tripartity.

Zároveň sa podľa nich porušili legislatívne pravidlá tvorby právnych predpisov a v neposlednom rade i záväzky obsiahnuté v Programovom vyhlásení vlády Slovenskej republiky. Asociácie vyzývajú Vetráka, aby predmetný návrh novely stiahol. Diskusiu k predmetnému návrhu by podľa nich mala zastrešiť najmä Národná banka Slovenska a Ministerstvo financií SR.

Návrh podľa asociácií výrazne zasahuje do daňovo-odvodového zaťaženia stoviek subjektov pôsobiacich na Slovensku a zároveň zasahuje vyše 20-tisíc podnikajúcich subjektov pôsobiacich na finančnom trhu.

Taktiež sú podľa nich diskriminované domáce subjekty, pričom návrh sa nedotýka zahraničných pobočiek pôsobiacich na Slovensku.

Najnovšie Články