Denná Tlač

Železnice vybrali zhotoviteľa na obnovu trate Poprad Tatry - Vydrník, suma je však vyššia o viac ako 130 miliónov eur

Železnice vybrali zhotoviteľa na obnovu trate Poprad Tatry - Vydrník, suma je však vyššia o viac ako 130 miliónov eur

Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) vyhodnotili ponuky vo verejnej súťaži na modernizáciu traťového úseku Poprad Tatry – Vydrník v dĺžke vyše 14 kilometrov. Najnižšiu cenovú ponuku z troch uchádzačov navrhlo Združenie pod Dubinou so spoločnosťami TSS Grade, a. s., ako vedúci člen a Doprastav, a. s., a to vo výške takmer 369 mil. eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH).

Oproti odhadovaným a zvýšeným nákladom v objeme 238,5 mil. eur bez dane je uvedená najlacnejšia ponuka vyššia o viac ako 130 mil. eur, alebo zhruba o 55 %. Železničiari chcú stavbu plánovanú na tisíc dní, teda necelé tri roky, financovať z prostriedkov Európskej únie z Plánu obnovy a odolnosti.

„Uchádzač ponúkol najnižšiu navrhovanú zmluvnú cenu celkom a splnil všetky podmienky obstarávateľa uvedené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v súťažných podkladoch. Predložil požadované doklady a dokumenty a splnil podmienky účasti,“ oznámili vo vyhodnotení ponúk v dokumentoch tendra ŽSR. Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena.

Združenie Vydrník v zložení Eurovia CS, a. s., (vedúci člen), Strabag, s.r.o., OHLA ŽS, a. s., a AŽD Praha, s.r.o., navrhlo cenu zhruba 385 mil. eur a združenie spoločností Budimex, S.A., a Váhostav-SK, a. s., 425,6 mil. eur bez DPH. Proti vyhodnoteniu ponúk možno podať námietky do desiatich dní od prevzatia oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk.

ŽSR vyhlásili tender na modernizáciu úseku Poprad Tatry – Vydrník vlani koncom júla ako časť plánovanej rekonštrukcie úseku Poprad Tatry – Krompachy v rámci postupnej modernizácie železničnej trate Žilina – Košice. Pôvodné odhadované náklady skoro za 221 mil. eur bez dane neskôr železnice zvýšili o 17,6 mil. eur.

Lehotu na predkladanie ponúk 26. septembra priebežne predĺžili desaťkrát na 13. decembra 2022, odkedy ponuky vyhodnocovali. Predtým viackrát vysvetľovali otázky záujemcov, menili a dopĺňali obsah súťažných podkladov.

Najnovšie Články