Denná Tlač

Traumy detstva nás môžu negatívne ovplyvňovať viac, ako si možno myslíme

Traumy detstva nás môžu negatívne ovplyvňovať viac, ako si možno myslíme

Spomienka na detstvo často vyvoláva dojem nevinnosti, dobrodružstva a bezstarostného života. Ide o fázu charakterizovanú bezpečnosťou a obdobím pocitu hýčkania a ochrany. Pocit bezpečia získaný z vedomia, že vás chráni vaša rodina, tvorí základ pre vytvorenie pevných a bezpečných väzieb v budúcnosti.

Toto predstavuje typický koncept a zážitok z detstva. Skutočné skúsenosti mnohých detí a následné dopady na ich dospelý život sa však tejto idealistickej predstave výrazne vymykajú. Trauma z detstva sa môže prejaviť rôznymi spôsobmi.

Môže mať formu fyzického alebo sexuálneho ublíženia, byť okoloidúcim pri hroznom incidente, zažiť ťažké choroby, ktoré si vyžadujú rozsiahle lekárske zásahy, byť svedkom činov domáceho násilia, znášať neúnavné šikanovanie alebo dokonca prežiť také podmienky, ako je vysídlenie a hrôzostrašné prírodné katastrofy.

Pochopenie takýchto incidentov je obzvlášť zložité pre dieťa, ktorému chýba mozgová kapacita dospelých. Deti to majú ťažšie alebo majú nedostatok vzdelania, socializácie, životných skúseností ako dospelí. Často padajú do jamy sebaobviňovania a nedokážu pochopiť príčiny a dôsledky týchto skľučujúcich udalostí.

Škodlivé účinky traumy môžu znížiť pocit stability a vlastnej identity dieťaťa a zanechať trvalé jazvy, ktoré pretrvávajú až do dospelosti. To môže viesť k pocitom viny a hanby, pocitom odpojenia, ťažkostiam pri zvládaní emócií, zvýšenej úzkosti a depresii a záchvatom hnevu. Ide o situáciu, keď je dieťa opakovane vystavené traume, ktorá narúša jeho pocit bezpečia a stability. Toto je často známe ako komplexná trauma.

Budeme vdační, ak nás podporíte kúpou dobrovoľného predplatného. Ďakujeme.

Najnovšie Články