Denná Tlač

Stavbári čelia konkurencii technologickejších odvetví, lepšie využívajú zručnosti Xbox generácie

Stavbári čelia konkurencii technologickejších odvetví, lepšie využívajú zručnosti Xbox generácie

Stavebníctvo pociťuje stále väčší tlak na zvýšenie produktivity práce a efektívnosť stavebnej výroby. Pracovných síl je a bude nedostatok, pričom riešenie musí byť iné ako len dúfať, že bude viac záujemcov o prácu v stavebníctve.

Stavebným spoločnostiam konkurujú technologickejšie odvetvia, ktoré ponúkajú lepšie perspektívy a lepšie využívajú prirodzené zručnosti tzv. Xbox generácie, ktorá vyrastala s technológiami a očakáva, že ich bude využívať vo svojej kariére.

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska (ZSPS) o tom informoval v súvislosti s konferenciou Fórum slovenského stavebníctva, ktorú zorganizoval s Technickým a skúšobným ústavom stavebným počas veľtrhu stavebníctva Coneco.

„Vážnosť úlohy podčiarkuje aj európska smernica o energetickej účinnosti v článku 15 – členské štáty Európskej únie zavedú opatrenia a financovanie na podporu vzdelávania a odbornej prípravy s cieľom zabezpečiť dostatok pracovnej sily s primeranou úrovňou zručností zodpovedajúcou potrebám v stavebnom sektore,“ povedal v rámci tradičného podujatia v časti o nových kvalifikačných požiadavkách pre stavebníctvo 4.0 a 5.0 a adaptácii trhu práce prezident ZSPS Pavol Kováčik.

Prebiehajú výrazné zmeny v stavebnom ekosystéme, v dodávateľskom reťazci smerom k digitálnym a bezobslužným technológiám a industrializovaným riešeniam. Tieto prudko zvyšujú potrebu vysoko kvalifikovaných odborníkov a talentov. Slovenské stavebníctvo pritom čelí ešte jednej výzve.

Podľa ZSPS demografické trendy a odchod mnohých mladých ľudí po ukončení stredoškolského odborného vzdelania do iných odvetví znamenajú, že ľudské zdroje pre stavebníctvo sú už vyčerpané. Riešenie teda musí byť v sústredení sa na vysokú kvalifikáciu než na základné rekvalifikačné programy uvoľňovaných pracovníkov z iných odvetví.

Stavebný sektor už v súčasnosti potrebuje špecializovaných ľudí z viacerých oblastí – stratégov, kognitívnych a systémových mysliteľov, dátových analytikov, digitálnych operátorov a programátorov, ktorí vedia pracovať s umelou inteligenciou.

Týchto nových odborníkov a talenty, tvrdia stavbári, treba vzdelávať novou generáciou učebných odborov a efektívnou sieťou škôl, vybavených potrebnými ľudskými, technickými a finančnými zdrojmi.

„Projekt DoubleDecker bude dôležitým míľnikom v tomto procese,“ očakáva Pavol Kováčik. „Predstavená cestovná mapa sformulovala 18 opatrení, ktorých implementácia dokáže naštartovať potrebné procesy a mechanizmy, aby sa táto transformácia stavebného sektora stala realitou,“ priblížil prezident ZSPS. Ako dodal, teraz je na štáte, regiónoch a všetkých zainteresovaných subjektoch stavebného sektora, či dokážu vytvoriť potrebný spoločný priestor na riešenie týchto výziev.

Najnovšie Články