Denná Tlač

Šiesti z 10 ľudí na Slovensku majú nadváhu alebo obezitu, spomedzi krajín OECD sme na štvrtom mieste

Šiesti z 10 ľudí na Slovensku majú nadváhu alebo obezitu, spomedzi krajín OECD sme na štvrtom mieste

Šesťdesiat percent mužov a sedemdesiat percent žien na Slovensku má nadváhu alebo obezitu. Podľa údajov Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) je Slovensko po Českej republike, Maďarsku a Fínsku štvrtou krajinou s najvyšším výskytom obezity spomedzi krajín OECD. Upozorňuje na to Slovenská obezitologická asociácia.

„Obezita je veľmi časté, chronické ochorenie. Jej rozvoj ovplyvňujú viaceré biologické, genetické faktory, faktory životného prostredia, vzdelanie, prístup k zdravotnej starostlivosti, prístup k ultraspracovaným potravinám,” uviedla v tlačovej správe prezidentka Slovenskej obezitologickej asociácie a predsedníčka Obezitologickej sekcie Slovenskej diabetologickej spoločnosti Ľubomíra Fábryová.

V roku 2016 bolo vo svete 650 miliónov dospelých osôb s obezitou a počet obéznych jedincov sa celosvetovo v roku 2021 zvýšil až na 800 miliónov. Obezita celosvetovo postihuje aj 250 miliónov detí.

„Robíme aj ekonomické analýzy, aby sme vlády jednotlivých krajín presvedčili, že obezite sa treba venovať s plnou vážnosťou. Doteraz sme boli zvyknutí v klinickej praxi riešiť ‚iba‘ ochorenia súvisiace s obezitou ako vysoký krvný tlak, cukrovku, infarkty či cievne mozgové príhody,“ tvrdí Fábryová.

Súčasné obdobie si však podľa nej vyžaduje opačný prístup, treba sa venovať prevencii a manažmentu obezity a s ňou spojených ochorení.

Najnovšie Články