Denná Tlač

Prechod na zelenú mobilitu môže byť veľkou príležitosťou pre Slovensko, bude si však vyžadovať osvojenie nových zručností zamestnancov

Prechod na zelenú mobilitu môže byť veľkou príležitosťou pre Slovensko, bude si však vyžadovať osvojenie nových zručností zamestnancov

Môže prechod na „zelenú mobilitu“ predstavovať hrozbu pre strednú Európu spojenú so zánikom obrovského množstva pracovných miest aj na Slovensku?

„Medzinárodná spravodajská agentúra Bloomberg začiatkom tohto roka uviedla, že v súvislosti s prechodom na elektromobilitu môže na Slovensku zaniknúť až 85-tisíc pracovných miest, čo predstavuje približne 4,5 % našej pracovnej sily. Ide pritom o pracovné miesta nielen v samotných automobilkách, ale aj u dodávateľov komponentov,“ uvádza Asociácia personálnych agentúr Slovenska (APAS).

Odborníci z personálnych agentúr na Slovensku však považujú tento pohľad za príliš zjednodušený. Vývoj môže byť podľa nich aj opačný, zmena môže znamenať príležitosť.

Označenie nášho regiónu ako „európsky Detroit“ súvisí nielen s tým, že sa tu v prepočte na obyvateľa vyrobí najviac automobilov na svete. Je aj pripomienkou, že by nás v budúcnosti mohol čakať podobný osud ako niekdajšie priemyselné srdce Spojených štátov.

Prezidentka APAS a súčasne generálna manažérka personálnej agentúry ManpowerGroup Zuzana Rumiz vidí za zelenou ekonomikou aj príchod nových odvetví, spojených s vytváraním nových pracovných miest. Dopyt po pracovníkoch bude podľa nej v automotive nielen pretrvávať, dokonca sa môže ešte zvyšovať.

„Potrebné zručnosti však budú iné než tie, ktoré si vyžaduje automobilový priemysel v súčasnosti. Nebude to teda otázka počtu zamestnancov, ale ich kvalít,“ upozorňuje.

Nepredpokladá rast nezamestnanosti, no musíme podľa nej počítať s tým, že kľúčové bude vzdelávanie zamestnancov a uchádzačov počas transformačného procesu, ktorý tento sektor čaká.

Automobilový priemysel tvorí na Slovensku približne 3 % HDP. V štyroch automobilkách a v približne 350 dodávateľských firmách, ktoré pre ne zabezpečujú rozličné komponenty, v súčasnosti pracuje asi 260 tisíc ľudí.

„V súvislosti s prechodom výroby z automobilov so spaľovacími motormi na elektromobily je podľa Bloombergu otázny najmä osud rozsiahlej siete dodávateľov, ktorí tvoria chrbticu priemyslu a udržiavajú našu ekonomiku v chode,“ uvádza ďalej asociácia.

„Táto prognóza je založená na jednoduchom predpoklade, že elektrické autá majú v porovnaní s klasickými menej komponentov a ich výroba je preto jednoduchšia. Dôsledkom by tak mal byť nielen nižší počet pracovníkov v samotných automobilkách, ale aj zánik naviazaných firiem. Na druhej strane sú však nové komponenty spojené so zložitejšími výrobnými procesmi,“ upozorňuje Martin Huba, výkonný riaditeľ personálnej agentúry Synergie Slovakia.

Ako pripomína obchodný riaditeľ personálnej agentúry Index Nosluš Jindřich Hodek, je dôležité nezaostať za okolitými krajinami v získavaní investorov, a to najmä na výstavbu tovární zameraných na výrobu batérií do elektromobilov.

Členské štáty Európskej únie, vrátane Slovenska, prijali legislatívu, ktorá by mala do roku 2050 zabezpečiť uhlíkovú neutralitu Európy. Jej súčasťou sú aj smernice a nariadenia, ktoré zásadným spôsobom ovplyvnia vývoj v automobilovom priemysle.

„Automobilky už teraz pripravujú svoje stratégie a rozhodujú aj o umiestňovaní výroby bezemisných alebo nízkoemisných vozidiel v jednotlivých výrobných závodoch. Podľa ich rozhodnutia sa potom zariadia aj dodávatelia. Zlomové z pohľadu automobilového priemyslu sú roky 2025, 2030 a 2035,“ upresňuje Branislav Jančuška z personálnej agentúry Grafton.

V prvej fáze sa podľa odhadu personalistov z APAS možno zníži dopyt po pracovníkoch, ktorých je dnes u nás v automobilovom priemysle výrazný nedostatok, alebo sa zníži ich deficit. Odborníci sa však zhodujú v tom, že zásadný ani dlhodobý vplyv na rast nezamestnanosti na Slovensku sa očakávať nedá.

Najnovšie Články