Denná Tlač

Polícia sa chce viac venovať úmrtiam detí v nemocniciach

Polícia sa chce viac venovať úmrtiam detí v nemocniciach

Ministerstvo vnútra SR a Policajný zbor budú venovať zvýšenú pozornosť prípadom smrti detí v zdravotníckych zariadeniach.

„Každý vypočutý príbeh je výpoveďou obrovskej straty a ľudskej tragédie,“ povedala ministerka vnútra Denisa Saková. „Nikomu z nás nie sú rodiny, ktoré stratili dieťa v zdravotníckom zariadení, ľahostajné. Polícia im v ich boji pomôže tým, že preverí každý jeden prípad. V rámci našich kompetencií urobíme všetko pre to, aby ďalšie vyšetrovanie viedlo k odhaleniu vinníkov,“ dodala.

O výsledkoch analýzy vyšetrovania a spisov jednotlivých prípadov detí, ktoré zomreli v zdravotníckych zariadeniach, budú príbuzní informovaní. V prípade zistenia pochybení bude zjednaná náprava a nadriadení príjmu opatrenia.

Všetky tieto skúsenosti však budú zapracované do internej metodiky vyšetrovania prípadov trestnej činnosti súvisiacej so zanedbaním zdravotnej starostlivosti.

„Ide o odbornú, ale i citlivú problematiku, ktorá si zaslúži zvýšenú pozornosť zo strany polície. Preto zvážime vytvorenie tabuľkových miest špecialistov na vyšetrovanie úmrtí v zdravotníckych zariadeniach na úrovni krajov,“ uviedla 1. viceprezidentka Policajného zboru gen. Jana Maškarová.

Najnovšie Články