Denná Tlač

Počet osobných áut na obyvateľa sa v EÚ predvlani zvýšil, vo vlastníctve však existovali značné rozdiely

Počet osobných áut na obyvateľa sa v EÚ predvlani zvýšil, vo vlastníctve však existovali značné rozdiely

V roku 2021 sa priemerný počet osobných áut na obyvateľa v Európskej únii (EÚ) zvýšil z 0,53 na 0,57. V utorok o tom informoval štatistický úrad Európskej únie Eurostat, ktorý uviedol, že západné krajiny Únie zaznamenali vyššiu mieru motorizácie v porovnaní s členskými štátmi zo strednej a východnej Európy.

Na regionálnej úrovni však existovali značné rozdiely vo vlastníctve automobilov v rámci EÚ. Mnohokrát to súvisí s ekonomickou situáciou, ale môže to byť ovplyvnené aj špecifickými okolnosťami. Napríklad vysoká miera motorizácie v talianskom regióne Valle d’Aosta je ovplyvnená výhodnými daňovými pravidlami.

V rokoch 2001 až 2021 zaznamenalo Rumunsko najvyššiu priemernú ročnú mieru rastu osobných automobilov na tisíc obyvateľov spomedzi členských štátov EÚ, a to až +5,4 %. Hneď za Rumunskom nasledovalo Poľsko (+4,5 %). Na opačnom konci rebríčka sú Malta a Holandsko (zhodne po +0,9 %), Španielsko (+0,8 %), Francúzsko a Taliansko (obe +0,7 %), Belgicko a Rakúsko (zhodne po +0,5 %), Nemecko a Luxembursko (obe +0,4 %) a Švédsko (+0,3 %), ktoré zaznamenali priemernú ročnú mieru rastu pod jedno percento.

Vo všeobecnosti pobaltské, východoeurópske a stredoeurópske krajiny EÚ zaznamenali v rokoch 2001 až 2021 silnejší rast ako západné krajiny EÚ.

Pri úžitkových vozidlách neexistujú žiadne systematické rozdiely medzi západnými a východnými regiónmi EÚ. Podiel úžitkových vozidiel na celkovom počte cestných vozidiel v kraji závisí od viacerých faktorov. Patria medzi ne regionálne dopravné systémy a infraštruktúra pre rôzne druhy nákladnej dopravy, ako sú diaľnice, železničné trate, prístavy a letiská.

Úlohu zohrávajú aj ekonomické charakteristiky regiónu, tzn. či v regionálnej ekonomike dominuje výrobný priemysel alebo služby a či sa región nachádza na kľúčových európskych trasách nákladnej dopravy. Regiónmi s najvyšším počtom úžitkových vozidiel v roku 2021 boli španielske oblasti Andalúzia a Katalánsko.

Najnovšie Články