Denná Tlač

Počet lekárov klesá a potrebujeme zachrániť aspoň časť služieb v okresoch. ZMOS žiada zabezpečenie ambulancií

Počet lekárov klesá a potrebujeme zachrániť aspoň časť služieb v okresoch. ZMOS žiada zabezpečenie ambulancií

Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) žiada zabezpečenie ambulancií ako takých, pokiaľ ide o pediatrov aj všeobecných lekárov, pričom za dôležité považuje zabezpečenie ambulantných pohotovostí pre deti.

Na tlačovej konferencii počas rokovania Rady ZMOS vo Zvolene to uviedol predseda združenia Jozef Božik s tým, že ZMOS bude v nadchádzajúcich týždňoch podpisovať memorandá o spolupráci s viacerými odbornými a stavovskými organizáciami.

Dôvodom je to, že ZMOS považuje aktuálne otázku zdravotníctva za absolútnu prioritu. Rovnako predseda spomenul aj dôležitosť dofinancovania samospráv.

„Sme radi, že ministerstvo financií SR (MF SR) vypočulo podobne ako pred rokom požiadavku ZMOS a dosiahli sme, že v priebehu mesiaca apríl, najneskôr začiatkom mája, bude jednorazovo vyplatená tá časť z podielových daní, ktorá je takou slabou kompenzáciou, alebo náplasťou na tie chýbajúce zdroje v objeme 750 mil. eur,“ povedal Božik a dodal, že to v tomto roku činí 236 mil. eur, ktoré sú doplnené o podielové dane ako podiel z výnosu dane z právnických osôb.

ZMOS požiadal MF SR, aby tieto peniaze, ktoré sú proporcionálne rozpúšťané počas jednotlivých mesiacov január až december, boli v priebehu mesiaca apríl, najneskôr máj, kumulatívne – jednorazovo vyplatené.

„Tak, aby sa trošku zvýšil rozpočet obcí a miest aby sa dokázali tie najbližšie mesiace – máj, jún a časť júla prežiť. Veríme, že v júli najneskôr príde k nejakým rozhodnutia, ktoré pomôžu mestám a obciam na Slovensku natoľko, aby sme mohli reálne dokonať tento kalendárny rozpočtový rok tak, aby občania nepocítili nejakú ujmu na kvalite služieb a pomoci, ktoré vykonávame smerom k občanom,“ doplnil predseda združenia.

ZMOS považuje aktuálne otázku zdravotníctva za absolútnu prioritu preto, lebo občania miest a obcí na Slovensku posudzujú kvalitu poskytovaných služieb území aj podľa toho, či majú svojho všeobecného lekára, či majú svojho pediatra pre svoje deti, resp. či majú špecialistov v primeranom dojazde.

„Je to zásadná a dôležitá téma a sme radi, že vedenie ministerstva zdravotníctva prijalo našu požiadavku a nominuje našich zástupcov do pracovných sekcií a do komisií. Ale pravdou je, že my potrebujeme mať výsledky, ktoré v území budú znamenať to, že zachránime aspoň časť služieb v tých okresoch, ktoré sú momentálne ohrozené tým, že im budú zanikať pevné body ambulantných pohotovostí pre deti. Zároveň je potrebné nájsť systém, ktorý nie do roka, do dvoch, ale pravdepodobne v horizonte asi až 10 rokov dokáže zvrátiť ten trend, ktorý tu aktuálne máme,“ objasnil Božik a dodal, že počet lekárov klesá a reálne hrozí, že v horizonte do 10 rokov polovica občanov SR nebude mať svojho všeobecného lekára.

Najnovšie Články