Denná Tlač

Na Slovensku stúpa výskyt nádoru hrubého čreva a konečníka, nový DNA test zo stolice pomôže odhaliť aj predrakovinové štádiá

Na Slovensku stúpa výskyt nádoru hrubého čreva a konečníka, nový DNA test zo stolice pomôže odhaliť aj predrakovinové štádiá

Výskyt onkologických ochorení čriev má stúpajúcu tendenciu. Slovensko je krajinou s druhým najvyšším výskytom týchto ochorení v Európe.

Napriek tomu v mnohých prípadoch zostávajú možnosti skorého záchytu rakoviny hrubého čreva a konečníka ďaleko za svojimi možnosťami. Pri záchyte rakoviny môže pomôcť Colotec ako inovatívne a vysoko presné skríningové vyšetrenie na odhalenie rakoviny hrubého čreva a konečníka.

Na rozdiel od testu na okultné krvácanie zo stolice, ktorý sa používa v rámci onkologického skríningového programu na zistenie krvi v stolici, Colotec detekuje priamo prítomnosť už aj predrakovinového štádia nádorového ochorenia hrubého čreva.

„Riziko kolorektálneho karcinómu sa dramaticky zvyšuje po 50. roku života alebo s pozitívnou rodinnou anamnézou. Kolorektálny karcinóm je rakovina, ktorej sa dá pomocou preventívnych opatrení vyhnúť takmer na 100 percent. Na nádorové ochorenia čriev by sa pri pravidelných preventívnych vyšetreniach nemuselo vôbec umierať,“ uviedol hlavný odborník Ministerstva zdravotníctva pre gastroenterológiu Martin Huorka.

Prvým krokom k systematickej prevencii rakoviny hrubého čreva a konečníka je štátom riadený populačný skríning okultného krvácania u osôb vo veku 50 až 75 rokov v rámci nedávno schváleného onkologického skríningového programu na Slovensku.

Pri neskorom záchyte sa môžu nádorové bunky z primárneho nádoru uvoľniť a dostať do lymfatického systému alebo krvného obehu.

Tak sa nádor rozšíri aj do vzdialených častí tela a vytvára druhotné nádorové ložiská – metastázy. Rakovina hrubého čreva a konečníka najčastejšie metastázuje do pečene, ale aj do pľúc, kostí, či mozgu.

„Dve krajiny Európskej únie, a to Slovensko a Maďarsko majú najvyšší výskyt ako aj úmrtnosť na kolorektálny karcinóm vo svete. V súčasnosti má približne 25 % pacientov pri určení diagnózy kolorektálneho karcinómu už prítomné metastázy,“ upozorňuje primár oddelenia klinickej onkológie v Národnom onkologickom ústave Jozef Dolinský.

Päť rokov podľa neho prežíva až 90 % pacientov v skorom – lokalizovanom štádiu, avšak iba 10 až 15 % v pokročilom – metastatickom. Včasný záchyt ochorenia podľa neho zachraňuje životy a je pre systém oveľa lacnejší ako liečba pokročilého ochorenia.

Najnovšie Články