Denná Tlač

Na Slovensku je nedostatok pediatrov a ich priemerný vek je 60 rokov, pomôcť majú stabilizačné opatrenia

Na Slovensku je nedostatok pediatrov a ich priemerný vek je 60 rokov, pomôcť majú stabilizačné opatrenia

Na Slovensku je nedostatok pediatrov, v tomto roku ich chýba pätina. Zatiaľ čo v roku 2020 chýbalo 147 pediatrov, v tomto roku je to už 229. Priemerný vek pediatrov na Slovensku je pritom takmer 60 rokov.

„To, čo robí tento segment najviac zraniteľným, sú personálne kapacity, čo znamená pediatri, ich počet a vek,“ uviedla riaditeľka odboru tvorby strategických zámerov ministerstva zdravotníctva Lucia Povalová.

Takmer každý druhý pediater je v dôchodkovom veku. Rezort zdravotníctva pritom eviduje mierny nárast veku pediatrov oproti minulému roku a zároveň nastáva obdobie, keď začína odchádzať veľké percento lekárov do dôchodku.

Tejto téme sa ministerstvo venuje posledné dva roky a prioritou tohto roka je stabilizácia lekárov v pediatrických ambulanciách.

„Je nevyhnutné prijímať také opatrenia, ktoré zabránia odchodu pediatrov, nakoľko bez nich nie je možné na Slovensku zabezpečiť ambulantné pohotovostné služby (APS),“ povedala Povalová.

Zoznam stabilizačných opatrení ministerstva na rok 2023 vychádza zo strategického rámca reformy všeobecnej ambulantnej starostlivosti. Ide o východiskový dokument, ktorý obsahuje rôzne opatrenia. Ich implementácia je rozložená až do roku 2030.

Prvým opatrením je návrh na úpravu času prevádzkovania APS tak pre pediatrov, ako aj pre všeobecných lekárov. V súčasnosti je prevádzka APS do 22:00, návrh hovorí o skrátení do 20:00.

„Hlavným cieľom je stabilizácia ambulancií cez deň, nakoľko každý druhý pediater a všeobecný lekár je v dôchodkovom veku. Opúšťajú pracovisko po 22:00 a začínajú v ambulanciách o siedmej bez oddychu, čo pre nich predstavuje vysoké pracovné zaťaženie,“ upozornila Povalová.

Druhé opatrenie chce ministerstvo dosiahnuť úpravou zákona, ktorý sa zameriava na konsolidáciu siete ambulancií pre deti a dorast. Primárni pediatri by sa koncentrovali do funkčných celkov, ktoré majú šancu fungovať systematickejšie.

„Tretina APS ambulancií má menej ako desať lekárov, to je z dlhodobého hľadiska neudržateľné, keďže takmer všetci sú v dôchodkovom veku. Hlavným dôvodom tohto návrhu nie je rušenie bodov, aj keď v konečnom dôsledku nastane redukcia, hlavným účelom je udržanie APS v konsolidovanej a účinnej sieti,“ povedala.

Ďalšími opatreniami, ktorými sa bude ministerstvo zaoberať nasledujúce roky, sú okrem iného rozšírenie intervalov preventívnych prehliadok v ambulancii primárneho pediatra, revízia rezidentského programu a zníženie byrokratickej záťaže.

Najnovšie Články