Denná Tlač

Mestské parky, ktoré chránia biodiverzitu

Mestské parky, ktoré chránia biodiverzitu

V mnohých betónových džungliach veľkých miest sa kladie dôraz na mestské parky, ktoré by mohli zjemniť protiklady medzi mestom a prírodou. Ich vznik však nie je len otázkou architektonického návrhu. Je to komplexný proces, ktorý vyžaduje financovanie, povoľovacie procesy a mnohé úpravy, prekračujúce hranice pôvodnej vízie.

Mestské oázy ponúkajú miesto na oddych, no sú aj miestami, kde sa dajú testovať inovatívne techniky, materiály, a kde sa môže zaviesť udržateľnejší spôsob nakladania s vodnými zdrojmi. Z úspešných parkových projektov profitujú nielen ľudia, ale aj rôznorodé druhy v rámci ekosystému.

Parky, o ktorých píšeme zachovávajú biodiverzitu a snažia sa obnoviť pôvodný stav ekosystémov ešte spred dôb masovej globalizácie.

V dánskom meste Køge neďaleko Kodane vytvorili pre obyvateľov sociálnu, živú a udržateľnú štvrť. Na ploche 50-tisíc metrov štvorcových sa nachádzajú obytné a na približne 3-tisíc metroch štvorcových obchodné priestory.  Okrem výstavby je dôležitou časťou projektu najmä návrh verejných zelených plôch. Zmes kríkov, stromov a plôch s nízko strihanými trávami vytvára rozmanité a pestré trasy pre voľne žijúce zvieratá. Jednou z hlavných snáh architektov bolo vytvoriť zelené priestranstvá, ktoré budú dlhoveké a nevyžadujú náročnú údržbu.

Prenosná záhada ARCA je mobilné zariadenie v podobe nádrže. Ide o inštaláciu v španielskom Madride, ktorá chce demonštrovať, ako by mohla fungovať biodiverzita na malej ploche. Je domovom množstva stromov, rastlín, kríkov a hmyzu schopných zmierniť účinky globálneho otepľovania.

Park Červená stužka sa nachádza na východnom okraji čínskeho mesta Qinhuangdao pri rieke Tanghe. Lokalita disponovala dobrými ekologickými podmienkami a pôvodnou vegetáciou, ale bola opustená a ťažko prístupná. S rastúcim tlakom na rozvoj a rekreáciu v danej oblasti sa stalo prioritou zachovať prirodzené biotopy pozdĺž rieky a zároveň vytvoriť moderné rekreačné a vzdelávacie priestory. Park Červená stužka je takýmto miestom, kde sa zelená vegetácia a modrá voda spájajú v harmónii, ponúkajú promenádu, osvetlenie a sedenie, a to všetko v zmysle environmentálnej udržateľnosti a estetiky.

Centrálny park Koper v Slovinsku vzhľadom na svoju blízkosť k moru vyniká zónami s bohatým využitím vodných prvkov ako sú jazierko, gejzíry, trysky, kaskády a vodné plošiny. Tieto prvky spolu s mestskými inováciami umožňujú aktívne využívanie priestoru a rozšírenie pláže do vnútra parku. Tento inovatívny prístup k mestskému parku nie je len atraktívnym miestom pre obyvateľov mesta Koper, ale slúži aj ako prototyp pre budúce projektovania.

Park Benjakitti, ktorý bol prvýkrát otvorený v roku 1994, svoj finálny vzhľad dovŕšil v roku 2022 a stal sa prvým parkom v Bangkoku  s lesoparkom.  Rieši problémy s povodňami a suchom využitím konštrukcie, ktorá funguje ako vodná špongia. Tá zadržiava dažďovú vodu počas obdobia dažďov a uvoľňuje ju v období sucha. Taktiež čistí kontaminovanú vodu prostredníctvom mokraďových rastlín. Celkovým výsledkom je premena tvrdej ílovej pôdy na vlhké a bohaté podložie, ktoré umožňuje rast pôvodným rastlinám a stromom s minimálnym zavlažovaním.

Najnovšie Články