Denná Tlač

Klenot Benátok chránia pred záplavami tieto netradičné zábrany

Klenot Benátok chránia pred záplavami tieto netradičné zábrany

Benátky, známe svojou historickou architektúrou, kanálmi a gondolami sú čoraz častejšie vystavené výzve spojenej s klimatickou zmenou. Voda sa tu premenila na dvojsečný meč – zatiaľ čo kanály v Benátkach sú kľúčovou súčasťou ich čara, záplavy sa stávajú čoraz väčším problémom, predovšetkým pre historické budovy, ako je Bazilika svätého Marka.

Bazilika svätého Marka bola postavená v 11. storočí a je nespochybniteľne jednou z najvýznamnejších pamiatok Benátok. Napriek svojej pôvodnej výstavbe na jednom z najvyšších bodov v meste, stúpajúca hladina postupne zmenila baziliku na jednu z najohrozenejších stavieb. Záplavy v roku 2019, ktoré patrili medzi najväčšie v histórii mesta, jasne ukázali túto hrozbu. Voda zastavila život v centre Benátok a boli zaplavené viaceré lokality vrátane námestia Piazza di San Marco, na ktorom stojí aj Bazilika svätého Marka. Voda poškodila mozaikové podlahy, mramorové stĺpy a iné architektonické prvky, ktoré tieto historické stavby obsahujú.

V reakcii na tieto neustále rastúce hrozby sa miestne orgány rozhodli použiť inovatívne riešenia. Sklenené bariéry, inštalované v tesnej blízkosti baziliky, predstavujú moderný prístup k ochrane historického dedičstva. Tieto bariéry sú odolné voči vode až do výšky 110 cm, čím sa snažia minimalizovať vplyv prírodných katastrof.

Za týmito bariérami je spojenie praktickej funkčnosti a estetiky. Sklenený dizajn je menej nápadný a nezasahuje do ikonického vzhľadu baziliky ani námestia. Betónový základ, skrytý pod dlažbou námestia, zabezpečuje stabilitu a odolnosť bariér.

Hoci sklenené bariéry predstavujú dočasné riešenie, plány na ochranu Benátok pred záplavami sú ešte aktuálnejšie. Systém MOSE, séria obrovských vodných bariér, má byť plne funkčný v roku 2025. Zdá sa, že spojenie historického dedičstva a moderných technologických riešení je jediným spôsobom, ako chrániť tieto pamiatky pre budúce generácie. Avšak ochrana baziliky a ostatných historických pamiatok je zložitým problémom, ktorý vyžaduje spoluprácu medzi ekonomickými a ochrannými záujmami. Hoci inovatívne riešenia, ako sú sklenené bariéry, ponúkajú určitú nádej, budúcnosť Benátok si vyžaduje trvalé, udržateľné a komplexné stratégie.

Najnovšie Články