Denná Tlač

Gynekologické ambulancie vlani nedostali 744-tisíc eur za zrealizované nadlimitné výkony

Gynekologické ambulancie vlani nedostali 744-tisíc eur za zrealizované nadlimitné výkony

Všeobecná zdravotná poisťovňa a Dôvera vlani neuhradili gynekologickým ambulanciám spolu takmer 744-tisíc eur za nadlimitné výkony. Išlo o zrealizované, medicínsky uznané výkony, ale fakturované nad rámec zmluvných objemov.

Na druhej strane sú ambulancie, ktoré nevyužijú celý zmluvný objem. Poisťovne ho však nepresúvajú v prospech tých poskytovateľov, ktorí to potrebujú.

V správe o stave verejného zdravotného poistenia za minulý rok na to upozornil Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS).

Zdravotné poisťovne VšZP a Dôvera podľa správy ÚDZS stanovujú niektorým gynekologickým ambulanciám zmluvné objemy na vybrané výkony.

Ak ich ambulancia prekročí, poisťovňa neuhrádza tieto nadlimitné výkony. Na druhej strane sú ambulancie, ktoré poskytli menej zdravotnej starostlivosti, než bolo dohodnuté v zmluve.

Nedočerpané zmluvné objemy v gynekologických ambulanciách podľa správy vlani predstavovali 671-tisíc eur.

„Je preto namieste otázka, prečo v takýchto prípadoch zdravotné poisťovne pružne nepresúvajú zmluvný objem od tých poskytovateľov, ktorí poskytujú menej výkonov a zmluvný objem preto nedočerpávajú smerom k tým poskytovateľom, ktorým stanovený zmluvný objem pre zabezpečenie zdravotnej starostlivosti pre svojich pacientov nepostačuje,“ podotýka ÚDZS.

Táto skutočnosť má podľa neho negatívny dopad na dostupnosť zdravotnej starostlivosti.

Najnovšie Články