Denná Tlač

Ako hospodária štátne nemocnice? Jedna vykázala miliónové straty

Ako hospodária štátne nemocnice? Jedna vykázala miliónové straty

Nemocnica budúcnosti Martin a NÚSCH vykázali za rok 2023 straty, naopak popradská nemocnica, VOÚ a VÚSCH dosiahli kladný hospodársky výsledok.

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (MZ SR) predložilo v rámci stredajšieho rokovania vlády správu o hospodárení ôsmich akciových spoločností so 100 % majetkovou účasťou štátu za rok 2023. Nemocnica budúcnosti Martin vykázala počas roka 2023 hospodársku stratu vo výške -1 700 eur.

„Spoločnosť počas roka 2023 nemala v evidencii žiadneho zamestnanca, nevlastní dlhodobý hmotný ani dlhodobý nehmotný majetok. Predmetnú sumu tvoria náklady na služby vynaložené na splnenie zákonných povinností spoločnosťou (najmä účtovné a daňové služby, notárske služby, služby Centrálneho depozitára cenných papierov,” uvádza správa.

Národný ústav srdcových a cievnych chorôb (NÚSCH) zaznamenal minulý rok stratu vo výške takmer 2,3 milióna eur, hoci výnosy z poskytovania zdravotnej starostlivosti vzrástli o 16,73 %. Hospodársky výsledok negatívne ovplyvnili vyššie osobné náklady a ceny energií.

Nemocnica Poprad vykázala podľa správy mierny zisk vo výške 51 tisíc eur. Výnosy nemocnice dosiahli 69 miliónov eur, čo znamenalo rast o 12,11 % oproti roku 2022.

Debitum, ktorého úlohou bolo riešiť pohľadávky zdravotníckych zariadení, skončilo rok 2023 s hospodárskou stratou vo výške -10 tisíc eur. Náklady súviseli najmä s administratívnymi a personálnymi výdavkami.

Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb (SÚSCCH) vykázal za rok 2023 minimálny zisk 13,5 tisíca eur. Nárast nákladov na zdravotnícku starostlivosť a mzdy kompenzovali vyššie platby od zdravotných poisťovní.

Východoslovenský onkologický ústav (VOÚ) dosiahol v roku 2023 zisk 2,6 milióna eur, podporený nárastom tržieb za medicínske služby o 23,12 %.

Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb (VÚSCH) vykázal zisk po zdanení vo výške 574 tisíc, pričom tržby od zdravotných poisťovní vzrástli o 8,6 milióna eur.

Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) dosiahla za minulý rok výnosy vo výške 4, 6 miliardy eur a vykázala zisk 8,3 milióna eur, pričom sa zvýšili aj výnosy za poistencov štátu.

Najnovšie Články