Denná Tlač

Zvýšenie miezd nepokryje infláciu, firmy riešia situáciu poskytovaním ďalších benefitov

Zvýšenie miezd nepokryje infláciu, firmy riešia situáciu poskytovaním ďalších benefitov

Aj napriek tomu, že by zamestnávatelia chceli, nie sú schopní zamestnancom zvýšiť mzdy tak, aby to pokrylo výšku inflácie a súčasne uspokojilo aj ich očakávania.

Vyplynulo to z najnovšieho prieskumu personálnej agentúry Grafton, ktorý mapuje aktuálne finančné ohodnotenie stoviek pracovných pozícií v siedmich odboroch a ôsmich regiónoch Slovenska.

Sú však aj výnimky, na rozdiel od priemyslu, ktorý je zasiahnutý najviac, napríklad odvetvie IT z pohľadu miezd rastie. Je to dané silným prehriatím IT trhu a výrazným nedostatkom kandidátov.

Ako ďalej informoval Grafton, na trhu práce aj naďalej chýba kvalifikovaná pracovná sila, a to aj napriek prílevu utečencov z vojnou ohrozených oblastí. Aktuálne je kvôli všeobecnej mobilizácii a vojne nábor z Ukrajiny prakticky nemožný a iné zdroje uchádzačov o prácu nie sú dostatočné.

„Tento problém môže vyriešiť jedine slovenská vláda, ktorej prístup je však v tomto smere nedostatočný. Strácame tým konkurencieschopnosť voči okolitým krajinám na čele s Poľskom, ktoré veľmi dobre pochopilo, že ak má ekonomika rásť, je potrebné zabezpečiť dostatok kvalifikovaných uchádzačov, a tým pádom zmeniť nastavenie pravidiel ekonomickej migrácie,“ uviedol riaditeľ Grafton Slovakia Martin Malo.

Z prieskumu vyplynulo, že mzdy rástli naprieč všetkými odbormi a rozširovala sa tiež paleta benefitov, ako je flexibilná pracovná doba či možnosti home office práce aj zo zahraničia.

Medzi očakávané benefity zo strany väčšiny zamestnancov tak v súčasnosti patrí nielen navýšenie mzdy o mieru inflácie, ale aj poskytnutie ďalších nefinančných výhod. V prípade dobrých individuálnych alebo firemných výsledkov tiež 13. a 14. plat či osobná finančná prémia.

„Vzhľadom na príchod novej automobilky na slovenský trh, ale aj v ďalších sektoroch, ktoré dlhodobo pociťujú nedostatok pracovníkov, aj naďalej predpokladáme zvýšenú náborovú aktivitu zamestnávateľov,“ doplnil šéf personálnej agentúry.

V ďalšom období pritom Grafton očakáva osciláciu miery nezamestnanosti na úrovni 5,5 až 7,5 %, pričom na trhu bude aj naďalej chýbať kvalifikovaná pracovná sila.

„Úroveň navyšovania miezd plošne nedosiahne úroveň inflácie, čo spôsobí pokles životnej úrovne a apetítu bežných ľudí utrácať za tovar a služby. Dôsledkom bude nízky ekonomický rast,“ predpokladá Malo.

Prieskum bol realizovaný v priebehu tretieho štvrťroka roku 2022 v ôsmich krajoch Slovenskej republiky. Zahŕňa viac ako 250 typových pracovných pozícií v siedmich kľúčových segmentoch ekonomiky, a to IT a telekomunikácie, inžiniering a výroba, nákup a logistika, stavebníctvo a reality, bankovníctvo a finančné služby, obchod a marketing, ako aj ľudské zdroje, administratíva a právo.

Najnovšie Články