Denná Tlač

Železnice vyhlásili súťaž na stavebný dozor pre elektrifikáciu trate Bánovce nad Ondavou - Humenné

Železnice vyhlásili súťaž na stavebný dozor pre elektrifikáciu trate Bánovce nad Ondavou - Humenné

Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) vyhlásili verejnú súťaž na stavebný dozor na už začínajúcej stavbe elektrifikácie a súvisiacej rekonštrukcie jednokoľajnej železničnej trate Bánovce nad Ondavou – Humenné.

Náklady na poskytovanie týchto služieb odhadujú na zhruba 5,4 milióna eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH), pričom stavebný dozor má trvať 1 035 dní, teda necelé tri roky od účinnosti zmluvy s vybraným dodávateľom.

Ako vyplýva z oznámenia vo Vestníku verejného obstarávania, záujemcovia o túto zákazku majú predkladať ponuky do 3. júla, pri vyhodnotení rozhoduje cena.

Poskytnutie služieb stavebného dozoru má podľa železničiarov zabezpečovať tím odborníkov na čele s vedúcim stavebného dozoru – kľúčovým expertom.

Stavebný dozor na uvedenej stavbe budú zabezpečovať aj experti na elektrickú trakciu a energetiku v doprave, železničný zvršok a spodok, pozemné stavby, zabezpečovaciu riadiacu, triediacu a telekomunikačnú techniku v železničnej doprave a na mosty.

Súčasťou tímu odborníkov budú tiež autorizovaný geodet, zodpovedná osoba za bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, kontrolór kvality, environmentálny expert a rozpočtár.

Technickú a odbornú spôsobilosť pre vedúceho stavebného dozoru majú uchádzači preukázať už v ponuke, splnenie kvalifikačných predpokladov pre ostatných expertov bude preukazovať až vybraný poskytovateľ podľa podmienok ŽSR ako obstarávateľa.

Na stavbe elektrifikácie železničnej trate Bánovce nad Ondavou – Humenné v dĺžke 33,5 kilometra, vrátane rekonštrukcie jej časti, poklepali základný kameň v piatok 26. mája.

ŽSR budú stavebné práce za viac ako 216 miliónov eur bez DPH, spolu s ňou cez 259 miliónov eur, financovať z prostriedkov Európskej únie v rámci Plánu obnovy a odolnosti. Investícia umožní nahradiť motorové vlaky za elektrické na celej takmer stokilometrovej železničnej trati medzi Košicami a Bánovcami nad Ondavou v okrese Michalovce.

Stavba je plánovaná na 810 dní, teda dva a štvrť roka, od odovzdania prvého staveniska a mala by trvať do jesene, maximálne do konca roka 2025. Hlavným zhotoviteľom je spoločnosť Eltra, s. r. o., z Košíc, pomôžu jej viacerí subdodávatelia, ktorí majú zabezpečiť zhruba tretinu prác v objeme 73 miliónov eur bez DPH.

Pôvodné odhadované náklady pri vyhlásení tendra na zhotoviteľa vlani v lete boli skoro 171 miliónov eur bez dane.

Najnovšie Články