Denná Tlač

Zadlžovanie nemocníc aj financovanie železníc, kontrolóri varujú pred rizikami štátneho rozpočtu

Zadlžovanie nemocníc aj financovanie železníc, kontrolóri varujú pred rizikami štátneho rozpočtu

Pretrvávajúce zadlžovanie nemocníc a tiež nedostatočná výška zdrojov za poistencov štátu, sú dva významné rizikové faktory, ktoré majú negatívny vplyv na vývoj tohtoročného štátneho rozpočtu.

Tvrdí to Najvyšší kontrolný úrad SR vo svojej správe o stave verejných financií za prvý polrok tohto roka. Na tieto riziká v zdravotníctve pritom kontrolný úrad upozorňoval už vo svojom stanovisku k návrhu rozpočtu pred jeho schválením v parlamente.

„Ostatné mesiace ukázali, že štát rozpočtovým opatrením musel navýšiť kapitolu ministerstva zdravotníctva o 90 mil. eur, pričom vývoj zdravotného poistenia naznačuje, že to nemusí byť konečné navyšovanie výdavkov štátu za svojich poistencov v tomto roku a dnešná suma 1,1 mld. eur nebude postačovať,“ uvádza NKÚ.

Za vážne označuje aj neustále zadlžovanie nemocníc, pričom za prvý polrok roku 2019 sa celkový záväzok len univerzitných a fakultných nemocníc, za ktoré nesie zodpovednosť rezort zdravotníctva, zvýšil o viac ako 33 mil. eur.

„Efekt oddlžovania zdravotníckych zariadení na zastavenie rastu dlhov je tak otázny a od roku 2003 vynaložil štát na riešenie tohto problému bezmála 1,7 mld. eur,“ dodáva úrad.

Kontrolóri v oblasti zdravotníctva poukazujú aj na fakt, že pri vládou odhadovaných nákladoch 263 mil. eur na výstavbu bratislavskej nemocnice Rázsochy, by bolo možné v rámci Slovenska postaviť šesť nových, moderných štátnych nemocníc.

Ďalšie rezervy v tohtoročnom rozpočte NKÚ vníma v rezorte spravodlivosti, či ministerstve dopravy a výstavby. „Obnova a modernizácia súdov prebieha pomaly a aj výstavba väzenského zariadenia v Rimavskej Sobote má už dnes odhadované ročné zdržanie. V kapitole ministerstva je na rekonštrukciu budov, v ktorých sídlia súdy, vyčlenených necelých 16 mil. eur, pričom do začiatku júla bolo vyčerpaných z tejto sumy len 5,3 %,“ konštatuje kontrolný úrad.

Na rezorte dopravy sa zase podľa NKÚ opakuje scenár z roku 2018, kde napriek dynamickejšiemu čerpaniu európskych prostriedkov určených na výstavbu rýchlostných ciest a diaľnic je vážnym rizikom takmer nulové čerpanie rozpočtovaných financií na modernizáciu železničných tratí či verejného prístavu v slovenskej metropole.

Kritika kontrolného úradu smeruje aj do nesystémového financovania Železničnej spoločnosti Slovensko, kde štát prostredníctvom rozpočtových opatrení každoročne vykrýva straty z predchádzajúcich období, pričom v tomto roku je štátom krytá strata za necelých 38 mil. eur.

Celkovo NKÚ vníma situáciu v rozpočte podobne ako rozpočtová rada, či samotné ministerstvo financií, ktoré priznalo, že stanovené ciele sa nepodarí naplniť.

„Optimistické ciele definované v návrhu rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2019 sú ohrozené a už dnes je isté, že rast hrubého domáceho produktu (HDP) o 4,5 % je nedosiahnuteľný. Obchodná vojna medzi Čínou a USA, spomalenie ekonomiky Nemecka, ale aj jej nižší rast v Európe sa negatívne prejavuje v príjmovej časti slovenského rozpočtu verejnej správy. Vláda SR bude musieť prijať opatrenia, ktoré budú súvisieť okrem iného s viazaním niektorých výdavkov rozpočtu,“ konštatuje predseda NKÚ Karol Mitrík s tým, že podľa analýzy úradu inak môže dosiahnuť deficit verejných financií až 1,2 % HDP.

Najnovšie Články