Denná Tlač

Vláda schválila investičnú pomoc pre spoločnosti De Jong Slovakia a Schaeffler Kysuce v hodnote cez 14 miliónov eur

Vláda schválila investičnú pomoc pre spoločnosti De Jong Slovakia a Schaeffler Kysuce v hodnote cez 14 miliónov eur

Vláda SR schválila návrh na poskytnutie investičnej pomoci pre spoločnosť De Jong Slovakia, s. r. o., ktorá plánuje vybudovať nový závod na výrobu nerezových zásobníkov vody pre tepelné čerpadlá v Prešove. A taktiež aj pre spoločnosť Schaeffler Kysuce na nový výrobný program pre odvetvie elektromobility.

Celková výška investičnej pomoci vo forme úľavy na dani z príjmov pre spoločnosť De Jong bude v hodnote viac ako 11,4 milióna eur a pre spoločnosť Schaeffler Kysuce bude predstavovať sumu tri milióny eur.

Spoločnosť De Jong požiadala Ministerstvo hospodárstva (MH) SR o investičnú pomoc 27. novembra 2023, pričom žiadosť bola naposledy upravená 20. mája 2024. Investičný zámer počíta s oprávnenými investičnými nákladmi vo výške 63 095 432 eur na obdobie rokov 2024 až 2026, zameranými hlavne na stroje, prístroje a zariadenia. Okrem toho investícia prispeje k vytvoreniu 150 nových pracovných miest do konca roku 2028.

„Ponuka investičnej pomoci vo forme úľavy na dani z príjmov v hodnote 11 421 722 eur bola zaslaná spoločnosti De Jong Slovakia, ktorá ju akceptovala,“ uviedlo MH SR.

Cieľom tejto investičnej pomoci je zriadenie novej prevádzkarne priemyselnej výroby, ktorá sa bude špecializovať na výrobu nerezových zásobníkov vody s vnútorným výmenníkom tepla pre tepelné čerpadlá.

Žiadosť o investičnú pomoc na podporu realizácie nového výrobného programu pre odvetvie elektromobility podala spoločnosť Schaeffler Kysuce na MH SR 25. augusta 2023. Žiadosť bola naposledy upravená 28. marca 2024. V rámci realizácie investičného zámeru prijímateľ počíta s vynaložením oprávnených nákladov investičných v hodnote 22 620 000 eur v období rokov 2024 až 2027.

V priamej súvislosti s investičným zámerom bude vytvorených 11 nových pracovných miest do konca roku 2026. Požadovaná investičná pomoc vo výške tri milióny eur podľa MH SR spĺňa definičné znaky investičnej pomoci, ktorej predmetom je zásadná zmena výrobného procesu a čiastočná diverzifikácia výroby, ktorá umožní výrobu elektromotorov.

Najnovšie Články