Denná Tlač

Vláda odobrila návrhy Dolinkovej ministerstva, projekty na výstavbu nemocníc v Banskej Bystrici a Martine budú strategickými investíciami

Vláda odobrila návrhy Dolinkovej ministerstva, projekty na výstavbu nemocníc v Banskej Bystrici a Martine budú strategickými investíciami

Na stredajšom rokovaní Vláda SR odsúhlasila návrhy Ministerstva zdravotníctva SR, aby výstavby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici a Univerzitnej nemocnice sv. Martina boli určené za strategickú investíciu. V prípade banskobystrickej fakultnej nemocnice s pripomienkou.

Oba projekty presiahnu celkové výdavky nad 50 miliónov eur, čím spĺňajú osobitné strategické požiadavky podľa zákona o strategických investíciách.

Hlavným cieľom projektu Rooseveltovej fakultnej nemocnici v Banskej Bystrici je výstavba novej nemocničnej budovy, modernizácia zdravotníckej techniky a rekonštrukcia existujúcich objektov.

Investičný projekt zahŕňa optimalizáciu existujúceho počtu lôžok zo súčasných 910 na 771 s vytvorením stacionárov pre jednodňovú zdravotnú starostlivosť. Táto zmena má priniesť úsporu nákladov na liečbu pacientov a zvýšiť efektivitu nemocnice.

Reforma zároveň podľa investora prinesie aj prebratie časti hospitalizácií z okolitých nemocníc nižšej úrovne, avšak dopad týchto presunov nebude výrazný vzhľadom na už existujúci nadregionálny charakter nemocnice.

„Nemocnica už teraz slúži pacientom z iných okresov v 50 % hospitalizačných prípadov,“ uvádza sa v materiáli.

Nová nemocnica s modernou technikou bude podľa rezortu zdravotníctva spĺňať všetky procesné a logistické požiadavky na poskytovanie zdravotnej starostlivosti 21. storočia.

Nová Univerzitná nemocnica sv. Martina má podľa ministerstva zdravotníctva poskytovať špičkovú zdravotnú starostlivosť pacientom z regiónu severozápadného Slovenska a celej krajiny.

Výstavba bude zahŕňať ambulantné, diagnostické a terapeutické oddelenia, samostatný trakt pre detskú medicínu a urgentný príjem s traumacentrom.

„Tento projekt je v súlade s optimalizáciou siete nemocníc,“ uvádza sa v návrhu.

Univerzitná nemocnica Martin, ktorá patrí medzi tri univerzitné nemocnice na Slovensku, spolupracuje s Jesseniovou lekárskou fakultou Univerzity Komenského na vzdelávaní zdravotníckych špecialistov na pregraduálnej aj postgraduálnej úrovni.

„Výsledkom realizácie bude vybudovanie zdravotníckeho zariadenia zameraného na pacienta a jeho potreby,“ konštatuje ministerstvo.

Ako sa uvádza v materiáli, realizácia novej nemocnice prispeje k excelentnej úrovni poskytovania zdravotnej starostlivosti a vysokej kvalite vzdelávania v medicínskych a nelekárskych oblastiach.

Výstavba nemocnice má takisto podporiť interdisciplinárnu aplikovanú vedecko-výskumnú činnosť s cieľom zlepšenia klinických postupov v praxi.

Najnovšie Články