Denná Tlač

Verejný vodovod alebo vlastná studňa? Takto sa rozhodnete

Verejný vodovod alebo vlastná studňa? Takto sa rozhodnete

Vlastná studňa má na prvý pohľad množstvo výhod – nezávislosť, šetrenie financií… No napriek tomu nemusí byť vždy vhodným riešením. Poradíme, ako sa rozhodnúť.

Studne sa ako zdroj vody využívajú už celé tisícročia. U nás ich poznáme najmä ako dodnes zachované hradné studne, no ich počiatky siahajú ešte ďalej. Prvá zdokladovaná studňa má dokonca okolo 10 000 rokov. Ešte v minulom storočí sme u nás verejne studne našli v každej dedine a množstvo domácnosti malo vyhĺbenú studňu na svojom pozemku. No postupne sa začala éra budovania verejných vodovodov a dnes je studňa skôr vzácnosťou.

Kvalita vody vo verejnom vodovode je pravidelne kontrolovaná, a preto nemusíte mať žiadne obavy, že by sa k vám dostala voda, ktorá poškodí vaše zdravie. Studňa, ktorá je vaším súkromným majetkom, nepodlieha žiadnej regulácií. Monitorovanie kvality vody je preto čisto vo vašej réžii.

Ak plánujte využívať vodu zo studne na pitie, rozhodne vám odporúčame jej pravidelnú kontrolu. V niektorých prípadoch môže byť voda znečistená natoľko, že aj napriek jej nákladnej údržbe sa ju nepodarí dostať na kvalitu vhodnú na pitie. V takomto prípade vodu z vlastnej studne určite nevyužívajte na pitie ani varenie. Využiť ju môžete, ale ako úžitkovú vodu na polievanie. No len v prípade, ak bude voda zo studne čerpaná ručne.

Zo zákona majú všetky obce povinnosť vybudovať verejný vodovod a kanalizáciu všade tam, kde je to technicky možné.

Vybudovanie vlastnej studne je považované za vodnú stavbu. To znamená, že na vyhĺbenie studne je potrebné povolenie. Povolenie, ktorého súčasťou je aj povolenie na čerpanie podzemných vôd vám vydá odbor starostlivosti o životné prostredie. Rovnaké povolenie bude potrebovať aj vtedy, ak sa rozhodnete studňu zrušiť, alebo upraviť.

Poplatky za odber podzemnej vody sú účtované len pri väčšom odbere – nad 15 000 m3 za rok alebo 1 250 m3 za mesiac. Prekročiť túto hranicu je pri bežnom používaní studne nereálne.

Ešte predtým, ako sa pustíte do budovania studne, vám odporúčame dať si vykonať analýzu vody. A až na základe dobrých výsledkov analýzy budovať studňu, prípadne radšej domácnosť pripojiť na verejný vodovod.

Následne je potrebné zamyslieť sa nad umiestnením studne na pozemku. Ideálne je, ak v okolí studni nič nepestujete, nechováte a bezprostredné okolie studne môžete zatrávniť.

Samotné napojenie domu na studňu prebieha obdobne, ako pri napojení na verejný vodovod. To znamená, že v dome budete potrebovať vyhotoviť rozvody vody. Voda zo studne bude následne čerpaná pomocou čerpadla a rozvodmi sa dostane až do kohútikov v dome.

Nezabudnite na fakt, že v dome môžete mať len jeden zdroj vody. Ak sa teda rozhodnete pre využívanie studne v dome, ktorý je napojený na verejný vodovod, je potrebné najskôr jeho odpojenie. Mať v dome prepojené 2 zdroje vody – verejný vodovod a studňu je nelegálne.

Využívanie vody z verejného vodovodu na pitie a vody zo studne na splachovanie či pranie je preto porušením zákona. Takéto prepojenie je totiž pri kontaminovanej vode zo studne rizikom nielen pre vás, ale aj pre široké okolie. Ak vám teda niekto ponúkne takéto riešenie, nie je to odborník, ale špekulant.

Riešenie vodoinštalácie v dome preto vždy riešte len s overenou firmou. Dlhoročným špecialistom na vodoinštalácie v súlade s platnou legislatívou je napríklad firma Renova Install.

Predtým, ako sa rozhodnete využiť vlastnú studňu, nezabudnite zodpovedne zvážiť všetko, čo takéto rozhodnutie obnáša – najmä zodpovednosť za svoje zdravie a pravidelné monitorovanie kvality vody. Tak, ako vodoinštaláciu väčšina z nás prenechá zodpovednej firme, odporúčame vám firme prenechať aj vyhĺbenie studne a nenechať nič na náhodu. Rovnako nešetrite ani na technológií na úpravu vody. Predsa len, zdravie máme len jedno a pri ňom sa šetrenie nevyplatí.

Informačný servis

Najnovšie Články