Denná Tlač

Útvar hodnoty za peniaze pomáha s výstavbou nemocníc v Martine a v Banskej Bystrici, minimalizuje možné riziká

Útvar hodnoty za peniaze pomáha s výstavbou nemocníc v Martine a v Banskej Bystrici, minimalizuje možné riziká

Útvar hodnoty za peniaze (ÚHP) pomáha s prípravou výstavby nemocnice v Martine a v Banskej Bystrici. Štát avizoval, že sa tieto nemocnice postavia za peniaze z Plánu obnovy a odolnosti SR. Útvar to uviedol na sociálnej sieti.

ÚHP nedávno oba projekty hodnotil aj vo fáze pred verejným obstarávaním. „Keďže ide o kľúčové projekty spolu za 704 miliónov eur bez DPH, z toho z plánu obnovy a odolnosti 611 miliónov eur bez DPH, okrem samotného hodnotenia štúdie sme zapojení aj do prípravy projektov a súťažných podkladov. V minulosti sa totiž ukázalo, že nedostatky, na ktoré sme poukazovali pri hodnoteniach, sa neskôr ukázali ako opodstatnené,“ tvrdí úrad. Hodnotenia preto podľa ÚHP majú zmysel a môžu minimalizovať riziká a zdržania neskôr v procese.

V prípade nemocnice Martin sa práve realizuje opakované verejné obstarávanie. „Pomáhali sme s jeho nastavením, aby sa nezopakovala minulá situácia. Do pôvodnej súťaže sa neprihlásil žiaden uchádzač a verejné obstarávanie bolo zrušené. Hlavným problémom bol nerealistický termín dokončenia nemocnice, nevhodné zmluvné podmienky a vysoké pokuty,“ uviedli a dodali, že ÚHP výrazne pomohol upraviť nastavenie tendra ministerstvu zdravotníctva i samotnej nemocnici.

V prípade nemocnice v Banskej Bystrici sa momentálne pripravuje verejné obstarávanie na výstavbu novej nemocnice vo východnej časti súčasného areálu.

„Aj v tomto prípade sa v spolupráci s nemocnicou snažíme o nastavenie kvalitnej súťaže, kde aplikujeme skúsenosti aj z martinskej nemocnice a iných projektov,“ uzavreli.

Najnovšie Články