Denná Tlač

ÚRSO vyzval dodávateľov poslednej inštancie, aby zákazníkom Slovakia Energy neúčtovali plné sumy

ÚRSO vyzval dodávateľov poslednej inštancie, aby zákazníkom Slovakia Energy neúčtovali plné sumy

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) na stretnutí vyzval dodávateľov poslednej inštancie, aby bývalým zákazníkom Slovakia Energy neúčtovali maximálne ceny elektriny v zmysle inštitútu dodávky poslednej inštancie, ale aby im poskytli elektrinu za regulované ceny.

Úrad zvažuje vytvorenie fondu na ochranu odberateľov energií, ktorý by chránil odberateľov pred dramatickým zvyšovaním cien energií v prípade náhleho ukončenia činnosti ich dodávateľa. Vyplýva to z informácií zverejnených úradom.

„Na stretnutí som vyzval dodávateľov poslednej inštancie, aby nevyužívali maximálne ceny určené pre režim DPI, aj keď im to súčasná legislatíva umožňuje. V záujme ochrany takmer 200-tisíc domácností postihnutých ukončením činnosti Slovakia Energy by odberateľom v režime DPI mali byť ponúknuté regulované ceny elektriny,“ povedal predseda úradu Andrej Juris.

Úrad zároveň pracuje na systémovom nastavení ochrany odberateľov v podobných situáciách ako je krach Slovakia Energy do budúcnosti, ktoré by bolo optimálne aj pre dodávateľov energií. Pri súčasných vysokých trhových cenách elektriny totiž obsluha každého nového zákazníka zo strany dodávateľa za regulované ceny vytvára pre neho zvýšené náklady.

Úrad zároveň skúma mechanizmy a možnosti vzniku fondu na ochranu odberateľov energií, pričom v dobrých časoch by do neho prispievali všetci dodávatelia energií a v prípade potreby by sa potom z neho kompenzovali prípadné straty a zvýšené náklady.

Najnovšie Články