Denná Tlač

ÚHP podporuje obnovu železničnej trate z bratislavskej Devínskej Novej Vsi do Rakúska, cieľom je zlepšiť cezhraničnú dopravu

ÚHP podporuje obnovu železničnej trate z bratislavskej Devínskej Novej Vsi do Rakúska, cieľom je zlepšiť cezhraničnú dopravu

Modernizácia železničnej trate z bratislavskej Devínskej Novej Vsi po štátnu hranicu Rakúska pri Marcheggu je potrebná a vysoko návratná. Podľa Útvaru hodnoty za peniaze (ÚHP) druhá koľaj má zmysel až po zvýšení kapacity Hlavnej stanice v Bratislave. Inštitúcia na ministerstve financií odporúča pokračovať v príprave a realizácii prvej etapy projektu s elektrifikáciou trate do roku 2024.

V druhej etape, v ktorej majú trať zdvokoľajniť a zmodernizovať stanicu Devínska Nová Ves do roku 2030, analytici navrhujú pokračovať po aktualizácii železničného uzla Bratislava. „Inak sa môže stať to, že trať sa zdvojkoľajní a ostane nevyužitá, lebo uzlom Bratislava nové vlaky neprejdú,“ uviedol na sociálnej sieti ÚHP.

Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) pripravili štúdiu uskutočniteľnosti na modernizáciu trate z Devínskej Novej Vsi po štátnu hranicu s Rakúskom v dĺžke 4,5 kilometra s cieľom zlepšiť cezhraničnú železničnú dopravu.

Z analyzovaných šiestich alternatív sú za alternatívu s dvoma koľajami a modernizáciou stanice Devínska Nová Ves za 106 miliónov eur vrátane dane z pridanej hodnoty, nakoľko najnávratnejšie jednokoľajné alternatívy nedokážu naplniť ciele projektu. Podľa kapacitnej analýzy nie je možné dosiahnuť požadovaný denný počet vlakov na jednokoľajnej trati bez jej preťaženia.

„Projekt je potrebný a ekonomicky návratný. Trať treba zmodernizovať a zvýšiť jej kapacitu, jej elektrifikácia tiež pomôže životnému prostrediu. Po modernizácii aj na rakúskej strane sa má skrátiť cesta rýchlikom z Bratislavy do Viedne o 27 minút a medzi hlavnými mestami má pribudnúť viac priamych spojení,“ priblížil ÚHP.

Prínosy môžu byť ešte väčšie, pretože napríklad podľa rakúskeho modelu sa zvýši záujem o diaľkové spojenie vlakom medzi Bratislavou a Viedňou. Štúdiu pripravili ŽSR interne vo vlastnej réžii so svojimi kapacitami a podľa ÚHP výsledok je lepší ako v prípade väčšiny štúdií dodávaných externe. Do procesu zapojili aj ÚHP a priebežne spolu konzultovali. „Štúdia je spracovaná kvalitne, riadi sa platnou metodikou, správne odhaduje a vysvetľuje náklady aj prínosy projektu a ciele sú jasné z merateľných ukazovateľov,“ podotkli analytici.

Cieľom projektu je dostať na trať viac vlakov – pribudnú diaľkové aj regionálne, a z inej trate sa presmerujú nákladné vlaky. Tento cieľ nedokážu naplniť jednokoľajné alternatívy, ktoré sú podľa štúdie najnávratnejšie, preto padla voľba na dvojkoľajku.

„Ani tá však v praxi bez zvýšenia kapacity nadväzujúceho úseku z Devínskej Novej Vsi do Bratislavy nepomôže. Už teraz určite vieme, že kapacita bratislavskej hlavnej stanice nestačí a ak sa nezvýši, tak viac vlakov zo Slovenska do Rakúska nepôjde, lebo sa nedostanú ani do Devínskej Novej Vsi,“ dodal ÚHP.

Najnovšie Články