Denná Tlač

Tvorcovia liekovej reformy vypočuli naše pripomienky, konštatuje Asociácia na ochranu práv pacientov

Tvorcovia liekovej reformy vypočuli naše pripomienky, konštatuje Asociácia na ochranu práv pacientov

Parlament schválil liekovú reformu, ktorá umožní vstup moderných liekov na slovenský trh a zároveň zabráni odchodu bežných lacnejších liekov z trhu.

„Ministerstvo zdravotníctva i poslanci vypočuli naše vstupy a pozmeňujúce návrhy boli s nami konzultované,“ potvrdila pre agentúru SITA prezidentka Asociácie na ochranu práv pacientov (AOPP) Mária Lévyová a dodala, že schválením pozmeňujúcich návrhov sa dostupnosť liekov ani zdravotníckych pomôcok nezníži.

AOPP predložila v rámci legislatívneho procesu k novele viacero pripomienok, ktoré ministerstvo akceptovalo. Asociácia iniciovala zmenu, vďaka ktorej sa dostanú k liečbe rýchlejšie a ľahšie detskí pacienti.

A to v prípadoch, kedy Európska lieková agentúra rozšíri použitie okrem dospelých aj pre detských pacientov. „Ak bude liek pre dospelých u nás už hradený, bude aj na Slovensku tento proces jednoduchší, a tým aj pre deti rýchlejší. Deti to naozaj potrebujú,“ uviedla Lévyová.

Asociácia poukázala aj na ťažko sledovateľné procesy a podľa prezidentky prispela k ich stransparentneniu. „V minulosti trvalo zaradenie lieku i zdravotníckej pomôcky príliš dlho a aj vďaka AOPP sa proces sprehľadní a veríme, že významne skráti,“ uviedla Lévyová.

Asociácia považuje v prijatej novele za kľúčové, že pacienti budú mať zastúpenie v rozhodovacích procesoch. Nominovať do poradných orgánov bude nezisková organizácia združujúca pacientske organizácie.

„Pri nominácii však budeme limitovaní tým, že nemôžeme nominovať pacienta, ktorý je členom pacientskej organizácie podporovanej výrobcom liekov či zdravotníckych pomôcok. A týchto pacientskych organizácií je, žiaľ, väčšina. Berieme však vážne verejný prísľub poslanca Mareka Krajčího, ktorý sa zasadí o zákonom ukotvené viaczdrojové nezávislé financovanie pacientskych organizácií,“ doplnila prezidentka AOPP.

Najnovšie Články