Denná Tlač

Tretí mochovecký blok bude pripravený na zavážanie jadrového paliva v jeseni

Tretí mochovecký blok bude pripravený na zavážanie jadrového paliva v jeseni

Slovenské elektrárne dokončili všetky práce v rámci rozšírenej revízie primárneho okruhu tretieho bloku Atómovej elektrárne Mochovce. „Rozšírená revízia primárneho okruhu tretieho bloku je poslednou etapou pred zavezením paliva do reaktora,” uviedol pre portál vEnergetike.sk hovorca Slovenských elektrární Miroslav Šarišský s tým, že neočakávajú významný dopad týchto aktivít na harmonogram a rozpočet dostavby Mochoviec. „Technickú pripravenosť na zavážanie paliva by mal projekt dosiahnuť v priebehu jesene 2019,“ zdôraznil.

Počas rozšírenej revízie Slovenské elektrárne vykonali všetky kontroly systémov a zariadení. Kontrolami elektrárne posúdili ich stav po horúcej hydroskúške a pred zavezením paliva do reaktora. „Rozšírená revízia zahŕňala dôkladnú kontrolu reaktora a ďalších komponentov primárneho okruhu, najmä vnútorných konštrukcií reaktora, hlavných cirkulačných čerpadiel, potrubia, kompenzátora objemu a ďalších,“ dodal Šarišský.

Slovenské elektrárne podľa neho vykonali vizuálne, tesnostné, tlakové, ultrazvukové a ďalšie skúšky na kontrolu integrity a kvality komponentov primárneho okruhu a na detekciu nečistôt alebo cudzích predmetov. „Súčasťou rozšírenej revízie bola aj kompletná demontáž a následná montáž vnútroreaktorových častí,“ doplnil Šarišský.

Úrad jadrového dozoru SR (ÚJD) vo svojom záverečnom hodnotení horúcej hydroskúšky tretieho mochoveckého bloku, ktorá je poslednou veľkou skúškou pred samotným zavážaním jadrového paliva, uviedol, že pri kontrole zistil viacero nedostatkov. ÚJD opakovane vyjadroval nespokojnosť s veľkým počtom nedorobkov a nedostatkov na treťom mochoveckom bloku. „Vzhľadom k tomu, že by sa mohol prejaviť synergický efekt väčšieho počtu zdanlivo nesúvisiacich menších nedostatkov, čo by potenciálne spôsobilo komplikácie počas uvádzania bloku do prevádzky, zdôrazňuje, že nepovolíme zavezenie jadrového paliva do reaktora a začiatok uvádzania jadrového bloku do prevádzky bez ich odstránenia,“ zdôraznil úrad.

„Slovenské elektrárne priebežne odstraňujú niektoré zistenia vyplývajúce z doteraz realizovaných testov zariadení, pripravujú doplňujúce podrobnejšie analýzy a opakovanie niektorých testov uskutočnených v rámci horúcej hydroskúšky,“ reagoval Šarišský s tým, že rozšírená revízia bude definitívne ukončená pripravenosťou reaktora na zavezenie paliva po opätovnom náhreve bloku, vyhodnotení požadovaných dodatočných skúšok a opakovanej tlakovej skúške primárneho okruhu ako podmienok pre povolenie na zavezenie paliva do reaktora.

Najnovšie Články