Denná Tlač

Technické konope vs. lekárska marihuana. Aký je medzi nimi rozdiel?

Technické konope vs. lekárska marihuana. Aký je medzi nimi rozdiel?

Technické konope a lekárska marihuana sa často zamieňajú, a to je chyba. Aj keď pochádzajú z rovnakého rastlinného druhu, existujú medzi nimi rozdiely, najmä v chemickom zložení a majú tiež odlišné účinky na náš organizmus.

Rastlina konopa má na Slovensku bohatú históriu. Naši predkovia ju pestovali a bežne využívali na výrobu pevných tkanív či na iné priemyselné využitie. Dnes sa nám konope spája iba s marihuanou. Nejde však vždy o rovnaký pojem.

Rastlina konopa, čeľaď konopovitá (rovnako ako chmeľ), rod Cannabis. Rod Cannabis má tri hlavné druhy:

Carl Linnné vo svojom Species Plantarum (1753) opísal iba samostatný druh Cannabis sativa, ale Jean-Babtiste Lamarck v roku 1785 navrhol dva rody Cannabis: C. sativa pre druh pestovaný v Európe a Cannabis indica, divoký druh rastúci v Indii a okolí.

Marihuana je pomenovanie drogy z usušených kvetov a listov z ktorejkoľvek spomenutej rastliny. Jej hlavným znakom je vysoký obsah omamného kanabinoidu Tetrahydrocannabinol-u (THC), presnejšie delta-9 THC.

(Ako limit je použitý limit EÚ: 0,3%. Inak sa môže líšiť od krajiny ku krajine.)

Všetky Cannabis sativa/ indica/ ruderalis sú už dnes natoľko prešľachtené, že ich názov nemá výpovednú hodnotu. Napríklad, odroda konopy nazvaná „AK 47” vyhrala v roku 1999 Sativa Cup. O 4 roky neskôr vyhrala Indica Cup. Preto sa namiesto názvoslovia (taxonómie) treba skôr sústrediť na chemické zloženie (chemotyp/ chemovar).

Čo je podstatné pre legálnosť pestovania a produktov je množstvo THC v rastline. V praxi si každá krajina stanoví maximálne množstvo psychoatkívneho THC pre priemyselnú konopu. V EÚ je od 1.1.2023 limit pod 0,3% objemu THC. EÚ vedie a aktualizuje zoznam povolených odrôd (kultivarov).

Používanie slova konopa samostatne bez kontextu môže mať viacero významov:

V slovenčine, keď povieme konopa (alebo ľudovo konope), skôr myslíme priemyselnú konopu, pretože pre konopu s vysokým obsahom THC, už skôr povieme marihuana. Ak sa raz podarí dekriminalizovať marihuanu, možno začneme rozlišovať marihuanu na rekreačné a lekárske účely tak, ako sa to deje v angličtine, hoci oni nepoužívajú výraz marihuana, ale konopa…

V angličtine majú pre priemyselnú konopu samostatný výraz „hemp“. Drogu všeobecne označujú tiež ako u nás marihuanou, ale každý štát má istú formu dekriminalizácie. Rozdiel spočíva v tom, že slovo Cannabis používajú, aj keď ide o konopu s obsahom vyšším ako 0,3% THC, čo je aj ich štandardný povolený limit.

Rozlišujú pritom konopu (Cannabis) pre:

Tento článok nie je autorským obsahom SITA.sk. Bol dodaný klientom, uverejnený ako platený PR článok.

Najnovšie Články