Denná Tlač

Superodpočet si uplatnili stovky firiem, na dani z príjmov ušetrili viac ako 30 miliónov eur

Superodpočet si uplatnili stovky firiem, na dani z príjmov ušetrili viac ako 30 miliónov eur

V daňových priznaniach podaných do 30. júna tohto roka si superodpočet za minulý rok rok uplatnilo 406 subjektov v objeme takmer 160 miliónov eur, na dani z príjmov tak ušetrili viac ako 33 miliónov eur.

Vyplýva to z analýzy spoločnosti CRIF – Slovak Credit Bureau. V zozname subjektov uplatňujúcich si superodpočet za rok 2020 tak pribudlo po odložených daňových priznaniach 266 subjektov, ktoré spolu čerpali trojnásobok objemu superodpočtu ako 140 subjektov v prvom zozname.

„Kým priebežné výsledky z prvého zverejneného zoznamu subjektov čerpajúcich superodpočet v roku 2020 nenasvedčovali veľkému záujmu, druhý zoznam doplnený o uplatnené superodpočty v odložených daňových priznaniach už priniesol optimistickejšie výsledky,“ konštatuje Jana Šnircová, finančná analytička CRIF – Slovak Credit Bureau.

Ide o zoznamy subjektov zverejnené 30. júna a 29. septembra tohto roka. „Aj v tomto prípade ide zatiaľ len o predbežné výsledky, ktoré sa doplnia ešte o daňové priznania s odkladom až do konca septembra,“ upozornila.

Odpočet nákladov na výskum a vývoj za rok 2020 v zmysle novely zákona o dani z príjmov mohol po prvýkrát dosiahnuť až dvojnásobok hodnoty všetkých nákladov, ktoré daňové subjekty na vlastné výskumno-vývojové aktivity v tomto roku vynaložili.

Okrem toho mohli odpočet ešte navýšiť o 100 percent kladného rozdielu medzi priemerom úhrnu výdavkov vynaložených v dvoch bezprostredne predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach. To všetko za predpokladu, že na tieto projekty nevyužívali dotačné prostriedky z iného domáceho alebo európskeho verejného zdroja.

Najnovšie Články