Denná Tlač

Súd oslobodil lekárku v prelomovom procese týkajúcom sa eutanázie

Súd oslobodil lekárku v prelomovom procese týkajúcom sa eutanázie

Holandský súd oslobodil lekárku v prelomovom procese, od ktorého si prokurátori aj lekári sľubujú, že vyjasní, ako uplatňovať zákon o eutanázii z roku 2002 v súvislosti s osobami v pokročilom štádiu demencie.

Lekárku oslobodili spod akéhokoľvek previnenia pri vykonaní eutanázie 74-ročnej pacientky, ktorej pred tromi rokmi podala smrteľnú dávku liekov aj napriek náznakom, že zmenila názor po tom, ako sa písomne vyjadrila, že si praje eutanáziu.

Sudcovia haagskeho okresného súdu v stredu rozhodli, že lekárka splnila všetky kritériá pre vykonanie eutanázie, ktoré vyžaduje holandský zákon.

Lekárka čelila obvineniam, že nekonala s náležitou starostlivosťou a žalobcovia tvrdili, že neprejavila dostatočné úsilie zistiť, či si pacientka stále praje zomrieť. Prokuratúra po preštudovaní rozsudku zváži, či sa v prípade odvolá.

Holandsko je priekopníckou krajinou v oblasti dobrovoľného ukončenia života, ak sa utrpenie stane neznesiteľným. Zákon dekriminalizoval zabitie človeka, ak úkon vykoná lekár za dodržania prísnych podmienok.

Je tiež jednou z piatich krajín, ktorá dovoľuje lekárom ukončiť život pacientov na ich žiadosť a jednou z dvoch, spolu s Belgickom, ktorá to umožňuje aj u ľudí s duševnou chorobou.

Najnovšie Články