Denná Tlač

Sakovej ministerstvo vyčlení tri milióny na výstavbu vodíkových čerpacích staníc

Sakovej ministerstvo vyčlení tri milióny na výstavbu vodíkových čerpacích staníc

Popri slovenských cestách pribudnú verejne prístupné vodíkové čerpacie stanice. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (MH SR) vyhlásilo výzvu na podporu budovania pilotnej vodíkovej infraštruktúry pre cestnú dopravu.

Táto iniciatíva, v rámci Komponentu 3 – Udržateľná doprava Plánu obnovy a odolnosti SR, má za cieľ rozšíriť verejne prístupné vodíkové čerpacie stanice popri cestných infraštruktúrach na Slovensku.

„Podpora budovania vodíkovej infraštruktúry je kľúčovým krokom k udržateľnej budúcnosti dopravy na Slovensku. Táto iniciatíva nielenže prispieva k znižovaniu emisií skleníkových plynov, ale zároveň posilňuje našu energetickú nezávislosť a inovačný potenciál. Verím, že aj investície do vodíkových technológií prinesú dlhodobé výhody pre našu ekonomiku a životné prostredie,“ uviedla podpredsedníčka vlády a ministerka hospodárstva SR Denisa Saková.

Celkový objem vyčlenených financií na podporu vodíkových čerpacích staníc je 3 milióny eur bez DPH, pričom financovanie môže pokryť až 50 % z limitu oprávnených nákladov na jednu čerpaciu stanicu. Oprávnenými žiadateľmi môžu byť fyzické alebo právnické osoby, zapísané v Obchodnom registri SR alebo podnikajúce na základe živnostenského či iného oprávnenia podľa osobitných predpisov.

Územie oprávnené pre túto výzvu zahŕňa mestské uzly a oblasti pozdĺž hlavnej siete TEN-T. Výzva bude otvorená do vyčerpania alokovaných prostriedkov, najneskôr však do 31. októbra 2024 alebo do rozhodnutia vykonávateľa.

Najnovšie Články