Denná Tlač

Rooseveltova nemocnica postaví novú škôlku pre deti zamestnancov, pôvodná už nestačí

Rooseveltova nemocnica postaví novú škôlku pre deti zamestnancov, pôvodná už nestačí

Novú materskú školu postaví Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta (FNsP FDR) v Banskej Bystrici pre deti svojich zamestnancov.

Ako na sociálnej sieti informuje nemocnica, dôvodom je veľký záujem zamestnancov a nízka súčasná kapacita nemocničnej škôlky.

Aktuálne na dodávateľa stavby vyhlásili verejné obstarávanie, kde predpokladajú náklady na realizáciu vo výške viac ako 1,6 mil. eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH).

Výstavbu bude nemocnica financovať z Plánu obnovy a stability, kde bola so svojim projektom úspešná.

„Materská škola pre detičky našich zamestnancov má v súčasnosti dve triedy o kapacite 20 detí každá, kuchyňu pre ohrev jedál a potrebné zázemie. Záujem zamestnancov umiestniť svoju ratolesť je však taký veľký, že škôlka dnes kapacitne nepostačuje,“ objasňuje nemocnica potrebu novej škôlky s tým, že kapacita plánovaného objektu je 120 žiakov s príslušným personálom.

Na výstavbu vyčlenili vo svojom areáli časť priestorov v bloku C na južnej fasáde spolu s časťou pozemku.

„Účelom stavby nového pavilónu bude zabezpečenie nových priestorov pre prevádzku materskej školy pri dôslednom uplatňovaní prísnych hygienických, prevádzkových a ostatných kvalitatívnych požiadaviek. Neoddeliteľnou súčasťou riešenia stavby je tiež dosiahnutie optimálnych parametrov ekonomických, energetických, stavebno-technických i estetických,“ popisuje nemocnica. Záujemcovia o realizáciu môžu svoje ponuky posielať do 25. augusta.

Najnovšie Články