Denná Tlač

Riaditeľka popradského letiska dementovala správy o dezolátnom stave dráhy, ale opravu potrebuje

Riaditeľka popradského letiska dementovala správy o dezolátnom stave dráhy, ale opravu potrebuje

Riaditeľka akciovej spoločnosti Letiska Poprad – Tatry Ivana Herkeľová medializované správy o dezolátnom stave dráhy na letisku dementovala.

„Dráha je v prevádzkyschopnom stave, každoročne sa dopravným úradom vykonáva jej audit, či je spôsobilá a či spĺňa bezpečnostné kritéria. Pokiaľ by dráha alebo pohybové plochy nespĺňali tieto kritéria, tak by nám bolo odobraté prevádzkové povolenie,“ uviedla pre agentúru SITA s tým, že každoročne sa vykonávajú periodické opravy dráhy.

Potvrdila však, že dráha bude potrebovať generálnu opravu v hodnote do 40 miliónov eur, a to v horizonte piatich až desiatich rokov.

Popradské letisko má vzletovo-pristávaciu dráhu v dĺžke 2 600 metrov a šírke 45 metrov. Na jej katastrofálny stav poukázal počas septembrového zasadnutia mestského zastupiteľstva popradský poslanec Milan Baran, podľa ktorého rozvoj letiska a prilákanie nových dopravcov nie je možný bez jej rekonštrukcie či rozšírenia.

Popradský primátor Anton Danko však upozornil, že financie potrebné na zásadnú rekonštrukciu nemá ani letisko, ani mesto Poprad či Vysoké Tatry, ktoré sú akcionármi spoločnosti. „Jednoznačne sa o to musí zaujímať štát, ale neviem, či má štát v záujme riešiť naše letisko,“ povedal.

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, ktoré je majoritným akcionárom spoločnosti Letisko Poprad – Tatry, vo svojom stanovisku pre SITA uviedlo, že o zámere vie, no prvoradým kritériom pre začatie realizácie je zabezpečenie potrebného finančného krytia.

Zároveň informovalo, že v podnikateľskom pláne letiska, respektíve v pláne investícií na rok 2019, sa s rekonštrukciou dráhy neuvažuje. „Za súčasného ministra sa akcionári dohodli, že sa nejde do opravy dráhy, ale do zvýšenia prevádzky letiska,“ uviedla riaditeľka letiska.

Problémom zlého technického stavu dráhy sa spomínaný rezort zaoberal ešte v roku 2011. Vo svojom návrhu zámerov fungovania malých letísk hovoril okrem iného o potrebe vykonať komplexnú rekonštrukciu vzletovej a pristávacej dráhy. Odhadované náklady na generálnu rekonštrukciu mali vtedy dosahovať okolo 70 miliónov eur.

Letisko pod Tatrami financiami na rekonštrukciu nedisponuje, vlani hospodárilo so stratou vo výške 221-tisíc eur. Každoročne síce dostáva dotácie od ministerstva dopravy, no tie sú určené najmä na bezpečnostnú ochranu letísk a výkon záchranných a hasičských služieb a oslobodené lety od odplát. Vlani dostalo viac ako 661-tisíc eur.

„V súčasnosti ministerstvo vypracovalo podrobnejšiu právnu úpravu a to s ohľadom na možnosť poskytovať verejné financie, formou finančného príspevku, aj na účely prevádzky letiskovej infraštruktúry a investícií do letiskovej infraštruktúry,“ uvádza sa v stanovisku rezortu.

Téme letiska sa bude venovať aj najbližšie zasadnutie mestského zastupiteľstva, v rámci programu mu bude patriť samostatný bod.

Najnovšie Články