Denná Tlač

Reforma stavebnej legislatívy už má podpis prezidentky, novela upravuje desiatky zákonov

Reforma stavebnej legislatívy už má podpis prezidentky, novela upravuje desiatky zákonov

Rozsiahle zmeny mnohých zákonov v súvislosti s reformou stavebnej legislatívy majú zosúladiť osobitné právne predpisy so schválenými zákonmi o územnom plánovaní a výstavbe.

Zároveň by mali odstrániť prekážky fungovania novej stavebnej legislatívy v osobitnej právnej úprave a reflektovať zmeny v procesoch územného konania a výstavby.

Poslanecký návrh Sme rodina, ktorý s množstvom pozmeňujúcich úprav a doplnení schválila Národná rada SR, podpísala prezidentka Zuzana Čaputová.

Veľká novela upravuje takmer šesťdesiat zákonov, vrátane tých o územnom plánovaní a výstavbe, ktoré budú účinné od 1. apríla 2024. Predložili ju poslanci Miloš Svrček, Jaroslav Karahuta a Jozef Lukáč. Účinnosť nadobudne 1. septembra 2023 vo vzťahu k niektorým zmenám v zákone o hlavnom meste SR Bratislave a od 1. apríla 2024 v ostatných častiach.

Občianske združenie Via Iuris v súvislosti s novelou kritizovalo, že cez poslanecké návrhy sa riešia také zásadné procesy, ako je reforma a úplne nový dizajn povoľovacích procesov veľkých environmentálne náročných projektov a s tým súvisiace významné zmeny v kompetenciách štátnej správy bez odbornej diskusie a verejného pripomienkovania.

Najnovšie Články