Denná Tlač

Prvovýrobcovia mlieka vítajú mimoriadnu štátnu pomoc na zmiernenie dopadov sucha, trápili ich aj letné horúčavy

Prvovýrobcovia mlieka vítajú mimoriadnu štátnu pomoc na zmiernenie dopadov sucha, trápili ich aj letné horúčavy

Slovenský zväz prvovýrobcov mlieka (SZPM ) a Slovenský mliekarenský zväz vítajú schválenie mimoriadnych finančných prostriedkov vo výške 50 mil. eur. Čiastka je určená na zmiernenie dopadov sucha na živočíšnu výrobu a objemové krmoviny. Prostriedky taktiež pomôžu stabilizovať počet dojníc, ktorý na Slovensku dlhodobo klesá. Informovali o tom v tlačovej správe zástupcovia Mliečneho fondu.

„Intenzívne sme komunikovali s agrorezortom o nevyhnutnosti kompenzácie navýšených nákladov na výrobu mlieka v dôsledku sucha. Naša analýza dopadov sucha na produkciu vybraných krmív hovorí o 44-percentnom výpadku produkcie kukurice na siláž. Veľké straty na úrode a kvalite sme zaznamenali aj pri jednoročných a viacročných krmovinách. Jednoročné krmoviny na ornej pôde zaznamenávajú podľa našej analýzy pokles produkcie o 42 percent a viacročné krmoviny pokles v objeme o 43 percent,“ hovorí predseda SZPM Alexander Pastorek.

Rast nákladov pri prvovýrobe mlieka kvôli extrémnemu suchu dosahuje 500 eur ročne na dojnicu, čo znamená dodatočné finančné náklady v objeme prevyšujúcom 50 miliónov eur. Prvovýrobcov mlieka okrem sucha a následného vplyvu na plodiny, ovplyvnili aj letné horúčavy, ktoré zapríčinili denný pokles dodávok mlieka o 6 percent.

„Tepelný stres zvierat si vyberá svoju daň aj v podobe zhoršenia reprodukčných ukazovateľov stáda, čo sa postupne prejaví znížením produkcie mlieka v budúcom roku,“ uviedol Alexander Pastorek. Jednou z podmienok získania podpory by malo byť udržanie stavov hospodárskych zvierat s individuálnou toleranciou do maximálne 5 percent k 31. augustu 2023.

„Vítame, že ministerstvo pôdohospodárstva má záujem stabilizovať klesajúce počty dojníc, ktoré môžu priniesť zníženie produkcie mlieka. Slovenskí spracovatelia potrebujú istotu dodávok, ktoré toto opatrenie do 31. augusta 2023 istým spôsobom garantuje,“ uzatvára prezident Slovenského mliekarenského zväzu Marián Šolty.

Najnovšie Články