Denná Tlač

Prípravu obchvatov Porúbky a Lietavskej Lúčky pri Žiline na ceste I/64 treba zrýchliť, navrhujú analytici

Prípravu obchvatov Porúbky a Lietavskej Lúčky pri Žiline na ceste I/64 treba zrýchliť, navrhujú analytici

Útvar hodnoty za peniaze (ÚHP) odporúča pripravovať variant výstavby obchvatu Porúbky a Lietavskej Lúčky pri Žiline na ceste prvej triedy I/64 o päť rokov skôr.

Prináša benefity a dopravnú situáciu rieši komplexne. „Projekt preto navrhujeme zaradiť do investičného plánu výstavby cestných investícií alebo do zoznamu rezervných projektov,“ informoval v piatok ÚHP.

Analytici zároveň navrhujú znížiť odhad stavebných nákladov projektu optimalizáciou jednotkových cien o 15,2 mil. eur na 48,8 mil. eur aj so zohľadnením aktuálneho vývoja cien stavebných materiálov.

Odporúčajú prehodnotiť nahradenie okružnej križovatky pri Slnečných Skalách stykovou križovatkou v tvare T, ktorá by znížila časovú stratu a spotrebu paliva na hlavnom ťahu.

Ministerstvo dopravy a výstavby SR (MDV) pripravilo aktualizáciu štúdie cesty I/64 Topoľčany – Žilina pre úsek Porúbka – Lietavská Lúčka. Cieľom je odstrániť dopravné zápchy na južnom vstupe do Žiliny a dosiahnuť čas prejazdu pod 10 minút oproti súčasným takmer 14 minútam.

V štúdii posudzuje dva varianty s nákladmi 37,7 mil. eur a 72,7 mil. eur – prvý zahŕňa obchvat Porúbky a Lietavskej Lúčky, druhý iba Lietavskej Lúčky. „Oba varianty napĺňajú zadefinovaný cieľ projektu, keďže sa priemerný čas prejazdu počas dopravnej špičky zníži na 8,5 minúty,“ uviedol ÚHP.

Útvar hodnoty za peniaze pripravil hodnotenie štúdie cesty I/64 Topoľčany – Žilina v roku 2020 s odporúčaniami na opravu modelu a nedostatkov analýzy nákladov a prínosov pred ďalšou prípravou projektu.

Variant A v dĺžke 3,8 kilometra zahŕňa obchvat Porúbky aj Lietavskej Lúčky a vychádza z pôvodnej dokumentácie k južnému privádzaču diaľnice D1. Variant B v dĺžke 1,6 kilometra predstavuje skrátenú verziu variantu A, bez obchvatu Porúbky.

„Variant A má už pripravenú dokumentáciu pre stavebné povolenie, variant B je len na začiatku projektovej prípravy. Štúdia odporúča realizáciu variantu A,“ priblížil ÚHP. Štúdia sa zaoberá aj analýzou verejnej dopravy (železničnou aj cyklistickou) na trase Rajec – Žilina. Z hľadiska spoločenskej návratnosti však táto analýza nemá vplyv na výber potrebného cestného riešenia.

Najnovšie Články