Denná Tlač

Pracujúci otec na materskej neplatí sociálnej poisťovni poistné, podľa analytika Mihála to má svoje výnimky

Pracujúci otec na materskej neplatí sociálnej poisťovni poistné, podľa analytika Mihála to má svoje výnimky

Pracujúci otec na materskej neplatí sociálnej poisťovni poistné. Analytik Jozef Mihál však upozorňuje, že podľa platného zákona to má svoje výnimky.

Otec nastúpi v danom mesiaci na materskú, zároveň so svojím zamestnávateľom na obdobie materskej uzatvorí dohodu o pracovnej činnosti na prácu malého rozsahu možnú z domu za nízku odmenu.

Za takýchto okolností spĺňa podľa odborníka podmienku starostlivosti o dieťa a sociálna poisťovňa mu materskú vypláca. Za mesiac, kedy nastúpil na materskú, dostal ročnú odmenu, podobne ako iní zamestnanci, za prácu, ktorú vykonal v pracovnom pomere ešte pred materskou.

Ak má otec na materskej vyplatenú odmenu za prácu, ktorú vykonal ešte pred materskou, peniaze za starostlivosť o dieťa mu ostávajú. Ak je odmena vyplatená za celý mesiac, kedy je na materskej, ide o vylúčenú dobu. Poistné do sociálnej poisťovne sa preto neplatí, s výnimkou úrazového poistenia.

„Vylúčenie povinnosti platiť poistné sa posudzuje osobitne vo vzťahu k zamestnancovi z každého právneho vzťahu, ktorý mu zakladá povinné nemocenské poistenie, povinné dôchodkové poistenie alebo povinné poistenie v nezamestnanosti. To znamená, že z odmeny na dohodu, ktorú má súbežne s materskou, a z ktorej materskú nepoberá, sa platia odvody do sociálnej poisťovne bežným spôsobom,“ vysvetľuje Jozef Mihál.

V danom prípade sa preto v pracovnom pomere z ročnej odmeny platí len úrazové poistenie, ako aj zdravotné preddavky. Z dohody sa z odmeny platia všetky odvody. V mesačnom výkaze pre poisťovňu sa zamestnanec vykazuje v dvoch riadkoch, osobitne pracovný pomer a osobitne dohoda.

Najnovšie Články