Denná Tlač

Poisťovne, poskytovatelia aj pacienti žiadajú dofinancovať zdravotníctvo 150 miliónmi eur

Poisťovne, poskytovatelia aj pacienti žiadajú dofinancovať zdravotníctvo 150 miliónmi eur

Zástupcovia zdravotných poisťovní, poskytovateľov a pacientskych organizácií žiadajú dofinancovať sektor sumou 150 miliónov eur.

Vyplýva to z Memoranda k potrebe dofinancovania zdravotníctva, ktoré v stredu odovzdali predsedovi Výboru NR SR pre zdravotníctvo Štefanovi Zelníkovi.

„Žiadame Ministerstvo financií SR, Ministerstvo zdravotníctva SR, Vládu SR a Národnú radu SR o bezodkladné dofinancovanie zdravotníctva vo výške 150 miliónov eur za účelom zabezpečenia zdravotnej starostlivosti v roku 2019,“ uvádzajú organizácie v memorande.

Rozpočet pre zdravotníctvo na rok 2019 podľa organizácií nepostačuje na zabezpečenie dostupnej zdravotnej starostlivosti. Už vôbec nestačí na stabilizáciu poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v jednotlivých segmentoch, a to aj vzhľadom na viaceré faktory s negatívnym dopadom.

Signatári memoranda v tejto súvislosti spomenuli predovšetkým zvýšenie miezd v zdravotníctve, sociálne balíčky, rekreačné poukazy, zníženie platieb za poistencov štátu, či nižší ekonomický rast, ako sa predpokladal vo východiskách rozpočtu.

„Dôrazne upozorňujeme na dlhodobo podhodnocované výdavky na zdravotníctvo v rozpočtoch SR, čo konštatovala aj Rada pre rozpočtovú zodpovednosť. Systém zdravotníctva je tak nestabilný a opakuje sa potreba jeho dofinancovania,“ píše sa v memorande.

Ako z dokumentu vyplýva, organizácie žiadajú o stabilizáciu systému financovania zdravotníctva pre nasledujúce rozpočtové obdobia tak, aby rozpočtované výdavky na zdravotníctvo zohľadňovali jeho reálne potreby, a aby podiel výdavkov štátu na zdravotníctvo kontinuálne rástol a dosiahol priemer štátov EÚ.

Najnovšie Články