Denná Tlač

Optimalizácia procesov môže výstavbu diaľnic urýchliť, pomôže aj odvrátiť nežiaduce vplyvy

Optimalizácia procesov môže výstavbu diaľnic urýchliť, pomôže aj odvrátiť nežiaduce vplyvy

Zrýchliť a zefektívniť procesy spojené s výstavbou diaľnic by mala ich optimalizácia. Majú sa tak odvrátiť nežiaduce vplyvy prípadnej oneskorenej realizácie diaľničných stavieb a dosiahnuť hodnota za peniaze týchto projektov.

Vláda vo štvrtok schválila príslušný návrh novely zákona o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a ciest pre motorové vozidlá, vrátane úpravy zákona o katastri nehnuteľností.

Kabinet zároveň odsúhlasil aj súvisiaci návrh ministra dopravy a výstavby Andreja Doležala (nom. Sme rodina) na skrátené legislatívne konanie o uvedených zmenách na zrýchlenie prípravy diaľničných stavieb.

Zrýchlený postup schvaľovania rezort dopravy zdôvodnil možnými značnými hospodárskymi škodami pre oneskorenie výstavby niektorých stavieb plánovanej diaľničnej siete. Novela zákona má po schválení v parlamente na najbližšej riadnej schôdzi nadobudnúť účinnosť dňom vyhlásenia.

„S cieľom optimalizovať procesy pri výstavbe diaľnic ako stavieb vo verejnom záujme sa ustanovuje, že odkladný účinok odvolania proti stavebnému povoleniu a rozhodnutiu o zmene stavby pred dokončením možno vylúčiť,“ uviedol rezort dopravy a výstavby.

Rovnako sa upravuje právo zodpovedajúce vecnému bremenu pre vlastníka elektrického, telekomunikačného a potrubného vedenia v súvislosti s potrebnou preložkou týchto vedení pri stavbe diaľnic.

„Spojenie kolaudačného konania s konaním o zmene stavby pred dokončením sa uskutoční vždy, ak sa skutočným realizovaním podstatne nemení charakter a účel realizovanej stavby a zmena stavby sa realizuje na pozemkoch uvedených v stavebnom povolení pre diaľnicu,“ priblížilo ministerstvo.

Lehota pre vydanie rozhodnutia o predbežnej držbe má byť po novom do siedmich dní namiesto do pätnástich dní, lehota pre začatie stavebných prác v súlade s rozhodnutím o predbežnej držbe má byť do jedného roka oproti terajšej do šiestich mesiacov.

Šéf rezortu dopravy predloženie návrhov nedávno avizoval v spojitosti najmä s potrebou skrátenia lehoty prepojenia diaľnic D1 a D4 pri Bratislave. Po dokončení juhovýchodného obchvatu hlavného mesta na D4 v rámci PPP projektu totiž chýba prepojenie oboch diaľnic, čo mal podľa koncesnej zmluvy zabezpečiť štát pôvodne ešte v januári 2019.

Tento záväzok však doposiaľ nesplnil, čím sa znižuje dopravný potenciál samotného obchvatu. Národná diaľničná spoločnosť v súčasnosti obstaráva zhotoviteľa rozšírenia diaľnice D1 v úseku Bratislava – Triblavina, vrátane jej napojenia na D4.

Najnovšie Články