Denná Tlač

Operátori skritizovali Vetrákovu novelu zákona o osobitnom odvode. Ide iba o hľadanie zdroja financovania Matovičovho prorodinného balíčka

Operátori skritizovali Vetrákovu novelu zákona o osobitnom odvode. Ide iba o hľadanie zdroja financovania Matovičovho prorodinného balíčka

Slovenskí telekomunikační operátori združení vo Fóre pre komunikačné technológie odmietajú návrh novely zákona o osobitnom odvode z podnikania v regulovaných odvetviach, ktorý do parlamentu predložil poslanec za hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) Milan Vetrák.

Ako uviedli v tlačovej správe, prijatie takejto novely a jej následné uvedenie do praxe by vážne ohrozilo rozvoj telekomunikačnej infraštruktúry na Slovensku a v čase energetickej krízy aj podlomilo finančnú stabilitu firiem podnikajúcich v sektore elektronických komunikácií.

Fórum upozorňuje na to, že mobilní operátori patria k najväčším súkromným investorom v krajine a najväčším platiteľom daní a odvodov. Najväčšou prekážkou ich hospodárenia sa však od roku 2021 stal bezprecedentný nárast ceny elektrickej energie, ktorá je jedným z ich hlavných operatívnych nákladov.

„Aj keď náklady pre každého z národných operátorov pre rok 2022 narastú oproti plánom o milióny eur, tieto spoločnosti nesmú poľaviť vo svojich investíciách, pretože licencie na využívanie frekvencií rovnako ako strategické dokumenty SR a EÚ pre oblasť digitalizácie stanovujú jasné termíny,“ tvrdí fórum.

Pre celý sektor je sklamaním, že namiesto hľadania systémových riešení na zmiernenie dopadov nárastu cien elektriny a podpory investícií pre rozvoj digitálnej infraštruktúry sa objavil len návrh na ďalšie zvýšenie daňovo-odvodového zaťaženia, ktorý by národným operátorom znížil ich jednotlivé rozpočty o ďalších niekoľko miliónov eur.

„Navyše, bez náležitej odbornej diskusie a posúdenia dopadov nielen na tieto subjekty, ale aj celú slovenskú ekonomiku,“ dodávajú telekomunikační operátori.

Prorodinný balíček ministra financií Igora Matoviča (OĽaNO) sa má financovať aj zvýšením osobitného odvodu z podnikania v regulovaných odvetviach.

Aktuálne platný koeficient na výpočet osobitného odvodu vo výške 0,00363 má stúpnuť na 0,01. Základom pre výpočet odvodu je pritom výsledok hospodárenia spoločnosti vykázaný v účtovnej závierke.

Novelou zákona sa tiež má rozšíriť rozsah regulovaných osôb o podnikateľské subjekty, ktoré majú oprávnenie na výkon činnosti vykonávanej na základe povolenia vydaného Národnou bankou Slovenska, okrem bankového povolenia.

Má isť tiež o subjekty, ktoré pôsobia v oblasti vysielania a retransmisie vykonávanej na základe licencie udelenej Radou pre vysielanie a retransmisie, ako aj výberu mýta vykonávaného na základe poverenia Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s.

„Návrh zákona sa dotkne podnikateľských subjektov, ktoré majú povolenia na výkon činnosti v regulovaných oblastiach,“ uviedol poslanec Vetrák.

Zvýšenie osobitného odvodu pre regulované subjekty zdôvodňuje potrebou zabezpečiť dodatočné finančné zdroje na financovanie základných verejných funkcií štátu, ako je napríklad vzdelávanie či hmotné zabezpečenie zamestnancov verejného sektora.

Rozšírenie okruhu regulovaných subjektov spadajúcich pod osobitný odvod obhajuje potrebou konsolidácie verejných financií, ako aj zabezpečenia opatrení vyplývajúcich z daňovej revolúcie.

„Z dôvodu naliehavosti hrozby ďalších hospodárskych škôd, ako dôsledku nepredvídateľných okolností spôsobených pandémiou koronavírusu a vojnovým konfliktom na Ukrajine, sa navrhuje účinnosť zákona dňom vyhlásenia,“ uvádza sa v návrhu.

Regulovanou osobou je fyzická osoba, právnická osoba alebo organizačná zložka zahraničnej osoby, ktorá má oprávnenie na výkon činnosti v regulovanej oblasti.

Organizačná zložka zahraničnej osoby musí v Slovenskej republike vykazovať výsledok hospodárenia a musí predkladať daňové priznanie na daň z príjmov. Ak sa subjekt považuje za regulovanú osobu, vzniká mu povinnosť platiť odvod vtedy, ak jeho výsledok hospodárenia za účtovné obdobie dosiahne aspoň sumu 3 milióny eur.

Najnovšie Články