Denná Tlač

Od septembra budúceho roka sa má zefektívniť činnosť záchranárov, novela pritom počíta s predĺžením času výjazdov

Od septembra budúceho roka sa má zefektívniť činnosť záchranárov, novela pritom počíta s predĺžením času výjazdov

Od septembra budúceho roka by sa malo zlepšiť riadenie, koordinácia a činnosť záchrannej zdravotnej služby (ZZS) SR tak, aby sa zlepšila jej plynulosť a nepretržitosť pri poskytovaní neodkladnej zdravotnej starostlivosti.

Vyplýva to z návrhu novely zákona o záchrannej zdravotnej službe, ktorý rezort zdravotníctva predložil do pripomienkového konania.

Návrhom sa upravuje vykonávanie zásahov ZZS SR u pacientov s použitím osobných ochranných pracovných prostriedkov pri ohrození biologickým faktorom 3 až 4. Bližšie sa špecifikuje čas, za ktorý musí poskytovateľ ZZS zabezpečiť výjazd ambulancie ZZS na zásah s ich použitím.

V súčasnosti je v zákone stanovená povinnosť zabezpečiť výjazd ambulancie ZZS do dvoch minút od prijatia výzvy od koordinačného strediska ZZS alebo operačného strediska ZZS. Tento interval pri použití osobných ochranných pracovných prostriedkov navrhuje rezort zdravotníctva stanoviť na 10 minút.

Navrhovanou novelou zákona sa rieši aj neodkladná preprava pacientov vyžadujúcich intenzívny monitoring a liečbu počas transportu do zahraničia.

Novela tiež upravuje prílohu k zákonu o požiadavkách a postupoch pri odbere a transplantácii ľudského orgánu, ľudského tkaniva a ľudských buniek.

Ministerstvo zdravotníctva SR navrhuje rozšíriť okruh tretích osôb, ktorým sa poskytujú údaje z národného transplantačného registra o Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR.

Najnovšie Články