Denná Tlač

Nedostatok zdravotníkov by mohli vyriešiť aj pôžičkové programy, tvrdia liberáli z SaS

Nedostatok zdravotníkov by mohli vyriešiť aj pôžičkové programy, tvrdia liberáli z SaS

Riešením alarmujúceho nedostatku zdravotníckeho personálu by podľa strany Sloboda a solidarita (SaS) mohli byť aj pôžičkové programy pre lekárov či poskytovanie štipendia študentom ošetrovateľstva, ak sa zaviažu pracovať v slovenskom zdravotníctve istý počet rokov. SaS to uviedla v tlačovej správe.

„Už dlhodobo upozorňujeme na nedostatok a prudký pokles sestier, všeobecných lekárov, pediatrov či niektorých špecialistov. V dôsledku demografickej zmeny bude však dopyt práve po týchto zdravotníkoch stále narastať. Vláda, bohužiaľ, nič nerobí, aby tejto situácii zabránila,“ povedala poslankyňa NR SR za SaS a tímlíderka strany pre zdravotníctvo Janka Cigániková. Jednou z príčin je podľa nej dlhodobo zlý stav štátnych nemocníc a ich chronická zadlženosť.

Negatívnym javom je podľa nej aj rozdrobenosť nemocničnej siete, kedy sa zdravotné výkony robia na pracoviskách bez potrebnej skúsenosti a vybavenia.„Taktiež nie je ani zďaleka motivujúce nastavené finančné odmeňovanie,“ dodal člen zdravotníckeho tímu SaS Martin Barto.

Strana SaS vypracovala dokument s názvom „105 x lepšie zdravotníctvo“, v ktorom navrhuje konkrétne riešenia spomínaných problémov. „Aj v tak náročnej oblasti, akou je zdravotníctvo, sme pripravení a vieme, čo robiť, aby občania Slovenska boli zdravší a zbytočne neumierali,“ uzavreli liberáli.

Ako v reakcii uviedlo ministerstvo zdravotníctva (MZ SR), do praxe uvádza množstvo opatrení so zámerom systémovo skvalitňovať slovenské zdravotníctvo.„Nedostatok lekárov a sestier je dlhoročným problémom nielen na Slovensku, ale aj vo viacerých krajinách Európy, situáciu postupnými systematickými krokmi riešime,“ konštatoval rezort.

MZ SR rozširuje rezidentské štúdium o ďalšie špecializačné odbory, v ktorých je nedostatok špecialistov. Takisto rezidentský program je podľa ministerstva nástrojom, ako v budúcnosti dostať chýbajúcich odborníkov do regiónov, kde sú najviac potrební. Doteraz ho podľa MZ SR ukončilo už viac ako 100 absolventov z oblasti všeobecného lekárstva a pediatrie.

Rada Fondu na podporu vzdelávania k 9. septembru schválila 243 žiadostí o stabilizačnú pôžičku v celkovej výške pôžičiek 486 tisíc eur. Ministerstvo očakáva, že záujem o stabilizačné pôžičky pre študentov ošetrovateľstva v bakalárskom štúdiu dennej formy bude v najbližšom období významnejší. O stabilizačnú pôžičku pre akademický rok 2019/2020 je možné požiadať do 15. septembra 2019.

„V posledných rokoch idú do nemocníc masívne investície. V rokoch 2017 a 2018 sa nemocnice mohli uchádzať každý rok o 70 mil. eur a v tomto roku je táto suma ešte vyššia – spolu 100 miliónov eur z rozpočtovej kapitoly MZ SR. Nikdy v histórii tu taká investícia nebola. Výrazne sa zlepšujú podmienky pre zdravotníkov a skvalitňuje sa poskytovanie zdravotnej starostlivosti,“ uviedol rezort.

MZ SR hľadá riešenia ako motivovať absolventov lekárskych fakúlt, aby zostali na Slovensku. „Jedným z krokov na zvýšenie počtu lekárov je napríklad zvýšenie počtu novoprijatých študentov na lekárske fakulty,“ informovalo ministerstvo. Ako rezort uviedol, zjednodušujú sa tiež administratívne podmienky pre lekárov aj sestry zo zahraničia.

Najnovšie Články