Denná Tlač

Nárast cien energií môže zlikvidovať organizácie mesta Prešov. Vedenie radnice vyzvalo vládu, aby konečne konala

Nárast cien energií môže zlikvidovať organizácie mesta Prešov. Vedenie radnice vyzvalo vládu, aby konečne konala

Vedenie prešovskej radnice a zástupcovia firiem v Prešove a užšom regióne vyzývajú vládu, aby urgentne prijala opatrenia v súvislosti s nárastom cien v energetickej oblasti.

Ide o výsledok štvrtkového stretnutia, počas ktorého zástupcovia mesta, mestských firiem a kľúčových zamestnávateľov diskutovali o vážnych dopadoch energetickej krízy na chod objektov v správe mesta, ako aj súkromných prevádzok a zariadení v Prešove.

Z neho vyplýva, že pre viaceré súkromné spoločnosti a organizácie môže byť enormný rast cien energií likvidačný. Informoval o tom v piatok hovorca mesta Vlado Tomek.

Dopady energetickej krízy podľa hovorcu zasahujú do životov obyvateľov a výrazne ovplyvňujú aj chod mesta Prešov a množstva firiem, ktoré pôsobia na jeho území. Viaceré subjekty, inštitúcie a organizácie v prešovskom regióne dokonca hovoria o existenčných problémoch.

Od vlády preto žiadajú urgentne prijať opatrenia pre stabilizáciu cien v energetickej oblasti na prijateľnej úrovni pre všetky segmenty trhu.

Rovnako požadujú opatrenia na kompenzáciu časti nákladov na energie pre územnú miestnu samosprávu a územnú regionálnu samosprávu, pre nimi zriadené a založené právnické osoby a organizácie, ako aj pre služby vo verejnom záujme.

Ďalšie opatrenia by sa mali týkať maximálnej eliminácie rizika zvyšovania nezamestnanosti v súvislosti s nárastom nákladov na energie, s čím podľa nich súvisí udržateľnosť a podpora podnikateľského prostredia.

Zástupcovia mesta a firiem tiež žiadajú zmenu legislatívnych a technických noriem pri dodávkach tepla a energií, s ohľadom na súčasnú situáciu.

„Iba rýchlym prijatím potrebných opatrení sa vytvorí predpoklad na schopnosť odolávať extrémnym výkyvom cien energií, a podporí to stabilizáciu vo fungovaní podnikateľského prostredia a územnej samosprávy. Len rýchlo a adresne prijaté mimoriadne opatrenia dokážu zamedziť rizikám zvyšovania nezamestnanosti, zhoršovaniu sociálnych pomerov a s tým súvisiacich negatív,“ uvádza sa vo výzve.

Bez relevantných opatrení zo strany štátu nebude podľa radnice a firiem postačovať šetrenie nákladov na energie, ku ktorému už všetci zúčastnení pristúpili v maximálnej možnej miere v medziach legislatívy.

Pripomínajú, že jednotlivé subjekty alebo organizácie budú musieť prijať ďalšie nezvratné opatrenia, čo bude mať vplyv a negatívny dopad na plnenie spoločenských, ale aj zákonných povinností a dodržiavanie technických noriem.

Najnovšie Články