Denná Tlač

Námestovo je „najslovenskejší“ okres a slobodných Slovákov je viac ako ženatých

Námestovo je „najslovenskejší“ okres a slobodných Slovákov je viac ako ženatých

Námestovo je „najslovenskejší“ okres z pohľadu národnosti. Vyše 98 percent obyvateľov tu má slovenskú národnosť. Z obcí na Slovensku je na prvom mieste Bezovica v okrese Tvrdošín, kde si až vyše 99 percent obyvateľov udalo v Sčítaní obyvateľov, domov a bytov (SODB) 2021 slovenskú národnosť.

Z 1 367 obyvateľov sa k slovenskej národnosti hlási 1 358. Aj v Oravskom Veselom sa viac ako 99,3 percenta obyvateľov hlási k slovenskej národnosti.

„Z miest nad 10-tisíc obyvateľov nájdeme najvyšší percentuálny podiel hlásiacich sa k slovenskej národnosti v Dolnom Kubíne. Tu si slovenskú národnosť udalo cez 94,6 percenta obyvateľov,“ informovala hovorkyňa pre SODB 2021 Jasmína Stauder zo Štatistického úradu SR.

Národnostne najrozmanitejší okres na Slovensku je Rimavská Sobota, kde žijú podľa trvalého pobytu príslušníci slovenskej, maďarskej a rómskej národnosti. Druhým národnostne najrozmanitejším okresom sú Medzilaborce. Tu spoločne žijú hlavne príslušníci slovenskej a rusínskej národnosti, v menšej miere aj rómskej.

Viac ako 53,3 percenta obyvateľov hlásiacich sa k slovenskej národnosti žije v meste a 46,6 percenta na vidieku. Slovenskú národnosť si udalo 48,5 percenta mužov a 51,5 percenta žien.

Zo zloženia obyvateľov so slovenskou národnosťou podľa rodinného stavu vyplýva, že podiel slobodných je vyšší ako podiel ženatých a vydatých. Tvorí 43,9 percenta, pričom v stave manželskom je 41 percent.

Rozvedených je osem percent a vdov a vdovcov takmer sedem percent. Takmer 26 percent obyvateľov, ktorí si udali slovenskú národnosť, je bez náboženského vyznania. Najviac tých s vierovyznaním je katolíkov (59,3 percenta). Stredoškolské vzdelanie má vyše 50 percent obyvateľov slovenskej národnosti, vysokoškolské 18 percent.

Najnovšie Články