Denná Tlač

Najstaršia slovenská Univerzita Komenského zahájila 105. akademický rok, chce viac klásť dôraz na „4K model\

Najstaršia slovenská Univerzita Komenského zahájila 105. akademický rok, chce viac klásť dôraz na „4K model" (video)

Najstaršia slovenská univerzita Univerzita Komenského (UK) zahájila jubilejný 105. akademický rok. Rektor Marek Števček pri tejto príležitosti ocenil niekoľko vedeckých osobností Zlatou medailou UK.

„Medaily si prevzali profesorka Darina Tarcsiová za rozvoj špeciálnej pedagogiky a prínos k vytváraniu štandardov inkluzívneho vzdelávania žiakov so sluchovým postihnutím, profesor Daniel Vlček za založenie vedeckej školy zameranej na štúdium DNA opravných mechanizmov u fotoautotrofných mikroorganizmov, profesor Juraj Mokrý za zavádzanie a podporu inovatívnych metód vzdelávania v medicíne a profesor Peter Kúš za zásluhy v rozvoji experimentálnej fyziky na UK,“ informovala v tlačovej správe hovorkyňa univerzity Tatiana Zaťková. Ide o osobnosti, ktorých práca je prínosom nielen pre univerzitu, ale i pre spoločnosť na Slovensku ako takú.

„Rozdiel medzi vedeckým poznaním a dnes, žiaľ, dominujúcim trendom individualizmom podmienenej teórie poznania, je v zdôvodnení. Ťažšia cesta pravdy vedie práve cez zdôvodnenie. A tu je úloha vzdelávacích a vedeckých inštitúcií,“ uviedol Števček a dodal, že pri vzdelávaní budú musieť čoraz viac klásť dôraz na „4K model“, čo znamená, že budú študentstvo viesť ku kreativite, kritickému mysleniu, komunikácii a kooperácii.

Rektor UK však zdôraznil, že na tom, že vedecké a vzdelávacie inštitúcie musia uprednostňovať fakty sa nesmie nič zmeniť. V aktuálnom akademickom roku je na štúdium UK zapísaných 23-tisíc študentov a študentiek, pričom tri tisícky z nich sú zo zahraničia. Bezmála dve tretiny študentstva tvoria ženy.

„Počty nie sú definitívne, pretože zápisy stále prebiehajú. Konečné čísla budú známe koncom októbra. V prvom akademickom roku 1919/2020 sa do zimného semestra zapísalo 139 študentov a 5 študentiek. Počas stopäť rokov svojej existencie Univerzita Komenského udelila takmer 300 000 titulov. Ako jediná slovenská univerzita sa dlhodobo umiestňuje v prvej tisícke takmer všetkých medzinárodných rebríčkov hodnotiacich univerzity,“ uviedla univerzita.

Rektor do užívania uviedol aj novú oddychovú zónu pre študentov. Oddychová zóna sa nachádza vo vestibule hlavnej budovy na Šafárikovom námestí.

Cieľom je zvýšiť komfort študentstva a vytvoriť priestor, kde budú môcť i pomimo štúdia príjemne tráviť čas. V jubilejnom roku univerzita pripravuje spoluprácu s medzinárodným festivalom Starmus, ktorý spája svetové osobnosti vedy a umenia. Jeho siedmy ročník sa bude konať v Bratislave a vystúpia na ňom laureáti Nobelovej ceny i množstvo hudobníkov, priblížila univerzita plány v novom akademickom roku.

Najnovšie Články