Denná Tlač

Na starobné penzie za pol roka chýbalo 1,7 miliardy eur, opäť pomohli aj peniaze určené na iné účely

Na starobné penzie za pol roka chýbalo 1,7 miliardy eur, opäť pomohli aj peniaze určené na iné účely

Na vyplácanie starobných a predčasných starobných dôchodkov presunula Sociálna poisťovňa v prvom polroku tohto roka 1 miliardu 265 miliónov eur z prebytkov iných fondov sociálneho poistenia. Výdavky fondu starobného poistenia boli totiž takmer o 1,73 miliardy eur vyššie ako príjmy tohto fondu.

Po využití minuloročného prebytku v tomto fonde vo výške 632,7 milióna eur tak ku koncu júna v starobnom dôchodkovom fonde chýbala 1 miliarda 93 miliónov eur. Vyplýva to zo správy o hospodárení Sociálnej poisťovne za január až jún tohto roka.

Nedostatok prostriedkov na výplatu starobných a predčasných starobných penzií poisťovňa vykryla sumou 620 miliónov eur z rezervného fondu solidarity a ďalších 410 miliónov eur smerovalo na starobné a predčasné starobné dôchodky z fondu invalidného poistenia.

Fond poistenia v nezamestnanosti na starobné penzie prispel čiastkou 150 miliónov eur, z fondu úrazového poistenia poisťovňa vzala 70 miliónov eur a z fondu garančného poistenia ďalších 15 miliónov eur.

Výdavky fondu starobného poistenia, z ktorého Sociálna poisťovňa vypláca starobné a predčasné starobné penzie, za prvých šesť mesiacov tohto roka predstavovali 4,44 miliardy eur. Príjmy tohto fondu však boli len na úrovni 2,72 miliardy eur.

Poisťovňa tak musela rovnako ako v predošlých rokoch vykrývať výdavky na starobné a predčasné starobné dôchodky aj z príjmov z odvodov, ktoré boli pôvodne určené na vyplácanie invalidných dôchodkov, dávok v nezamestnanosti, či úrazových dávok.

Najnovšie Články