Denná Tlač

Na Slovensku vzniklo unikátne Múzeum poistenia

Na Slovensku vzniklo unikátne Múzeum poistenia

Ak sa zaujímate o históriu poisťovníctva, v tomto múzeu strávite dlhé hodiny. Čakajú vás historické dokumenty, staré poistné zmluvy a ďalšie súvisiace predmety, ktoré sa podarilo zachovať. Viac o múzeu poistenia porozprával Tomáš Kromka, zakladateľ.

Začiatky poisťovníctva treba hľadať hlboko v minulosti. Ľudia chceli chrániť svoj majetok pred nečakanými udalosťami ako boli najmä požiare, či krupobitie. Poistné riziká samozrejme odzrkadľovali svoju dobu a postupne sa vyvíjali, aby pokryli potreby ľudí. S prvým autom, prišlo poistenie vozidiel.

Na území Československa v minulosti pôsobilo viacero poisťovní Roľnícka vzájemná pojišťovna, Poisťovňa Slávia, Hasičská vzájomná poisťovňa, Jiskra, Poisťovňa Legia, Tatra, Čechoslavia, Slovákia, Merkúr, Kotva… Postupne tieto poisťovne zanikli, archívy boli zničené. Napriek tomu sa podarilo zachovať viacero exemplárov poistných dokumentov a ďalších predmetov spätých s poisťovníctvom. O ich záchranu bojuje aj Tomáš Kromka, zakladateľ Múzea poistenia vo Svidníku, s ktorým sa rozpávala Jana Sedláková z portálu Poistovne.sk:

Okrem toho, že je raritné v slovenských podmienkach, je raritné aj vo svetovom merítku. Na svete ucelená zbierka nazvaná múzeom poistenia v podstate neexistuje. Je tu niekoľko iniciatív podobného typu, no žiadna doposiaľ nedorástla do komplexného múzea poistenia. Podobná iniciatíva ako moja je funkčná v Českej republike, Insurance museum vzniká v Londýne ako najväčšie muzeum poistenia na svete. Nie úplne komplexné iniciatívy sú v Španielsku, Nemecku a Spojených štátoch. História poistenia je väčšinou iba súčasťou zbierok rôznych múzeí po celom svete.

V minulosti v Krakove pôsobilo najväčšie Múzeum poistenia na svete no momentálne je uzavreté. V bývalom Československu 5 rokov existovalo Múzeum poistenia v Myjave. Jeho zbierka bola neskôr odkúpená Slovenskou poisťovňou a minulý rok sa jej väčšia časť, ktorá sa zachovala, stala súčasťou Múzea poistenia, ktorého som zakladateľom.

Súčasťou múzea je dnes množstvo starých historických poistných zmlúv a tlačív, reklamných letákov, plagátov, reklamných predmetov, predmetov dennej potreby v poisťovni, písacích strojov, počítacích strojov, telefónov, smaltovaných tabuliek a dokonca aj originálneho oblečenia. Všetko v počte viac ako 1700 kusov.

Číslo 1700 sa môže zdať v celku nízke no treba pripomenúť, že slovenské poisťovníctvo vzniklo až v roku 1919 ako súčasť Československého poisťovníctva, pred tým Rakúsko Uhorska. Počas druhej svetovej vojny sa naše poisťovníctvo stalo súčasťou hospodárstva veľkonemeckej ríše a pred oslobodením nášho územia bola väčšina archívov zničená a spálená. Preto väčšina zachovaných dokumentov a predmetov sa nachádza len v súkromných rukách.

Najstaršia poistka v zbierke pochádza ešte z obdobia Rakúsko Uhorska z roku 1859 a je od poisťovne Generali. Podobných zmlúv mám v zbierke už len niekoľko. Bežná prax v minulosti ale i dnes je taká, že ak uzavrieme novú poistku, starú zmluvu vyhodíme, alebo spálime. Potom je jasné, ako vzácne je objaviť čo i len jednu. Najviac zmlúv je v zbierke z obdobia medzi rokmi 1930 až 1948.

Keďže je komplikované sa k takýmto zmluvám dostať, musel som hľadať niekoľko ciest. Štandardne mám pod kontrolou niekoľko aukcií, ktoré bežia a opakujú sa, inzerujem vo FB skupinách, nadviazal som spoluprácu s niekoľkými zberateľmi a tí mi pomáhajú kontaktovať sa zasa s ďalšími a tak, ako typický poisťovák, si vytváram sieť kontaktov. Jedna tretina zbierky je darom od Allianz, ktorá mi darovala svoj historický archív. Robil som niekoľko rozhovorov pre miestne ale aj celoslovenské média, nahrali sme niekoľko podcastov ….. aj cez tieto iniciatívy sa mi ozvali ľudia so zaujímavými kúskami.

Poistný trh na našom území prežil veľa turbulentných období a menilo sa toho mnoho no systém práce bol takmer rovnaký po celých 100 rokov. Ešte v Rakúsko Uhorskej monarchii sa do čela poisťovní a do ich riadiacich orgánov tlačili hlavne šľachtici. Bola to veľmi lukratívna práca. Poistní agenti vtedy mali tak ako dnes vlastné kmene, o ktoré sa starali a tie boli ich vlastníctvom, takzvané (štoky).

Najväčšiu zmenu v práci poistných agentov spôsobila zmena režimu po II. svetovej vojne. Teda nástup socialistického hospodárstva. Poistný trh vlastne zanikol a na dlhé obdobie na našom trhu fungovala iba jedna monopolná poisťovňa. Respektíve dve, Slovenská a Česká štátna poisťovňa.

Druhá veľká zmena prišla po rozpade železnej opony a liberalizácii trhu. Na poistný trh sa vrátila konkurencia a tým aj možnosť pre poisťovákov vybrať si svojho zamestnávateľa podľa vlastných preferencií a hodnotového nastavenia.

Dnes veľmi ťažko nájdete človeka, ktorý by si prácu poisťováka vysníval alebo by si ju vyhliadol, ako svoju prvú možnosť pre zamestnanie. Láska k práci, akoby prichádzala až vtedy, keď ju začnete robiť.

Múzeum zatiaľ funguje vo virtuálnej podobe. Budeme si môcť exponáty pozrieť aj naživo?

Áno je to konečný zámer, aby zbierka bola dostupná verejne k zhliadnutiu. Doba sa mení a tak v prvom rade bol zámer priniesť zbierku čo najväčšiemu počtu ľudí a to je možné vo virtuálnej podobe. V pláne je viacero možností, ako sa k ľuďom dostať bližšie. V hre je putovná výstava, špecializované coworkingové centrum, ale aj otvorenie moderného kamenného múzea poistenia. Všetko je však postavené na množstve peňazí, dobrovoľníkov a nápadov, ktorých mám zatiaľ dostatok:).

Momentálne je spustená virtuálna výstava, ktorá návštevníka prevedie históriou poisťovníctva. Na stránke www.muzeumpoistenia.sk postupne dopĺňam aj jednotlivé kúsky zbierky. V budúcnosti stránku obohatíme aj o históriu jednotlivých poisťovní a tiež príbehmi z bežného poisťovacieho života.

Čaká ma ešte niekoľko skvelých rokov práce na tomto projekte a veľmi sa na to teším.

Poistovne.sk ďakujú za rozhovor Tomášovi Kromkovi, zakladateľovi Múzea poistenia a všetkých pozývame na skvelú virtuálnu prehliadku.

Informačný servis

Najnovšie Články