Denná Tlač

Na plynovú krízu sme pripravení, odkazuje ministerstvo

Na plynovú krízu sme pripravení, odkazuje ministerstvo

Slovensko sa nemusí počas nadchádzajúcej zimnej vykurovacej sezóny obávať prípadnej plynovej krízy, akú zažilo pred desiatimi rokmi. Konštatuje to Ministerstvo hospodárstva SR v správe o zabezpečení dodávok energií a riešení prípadných núdzových stavov, ktorú v stredu vzala na vedomie vláda. „Na základe uskutočnených opatrení je možné konštatovať, že Slovenská republika je v porovnaní s rokom 2009 lepšie pripravená na situáciu, ak by sa obdobné prerušenie dodávok plynu z Ruskej federácie cez Ukrajinu zopakovalo,“ uviedol rezort hospodárstva.

Dodávka zemného plynu pre slovenských odberateľov je zabezpečená hlavne na základe zmlúv jednotlivých dodávateľov plynu pôsobiacich na Slovensku. V prípade vypuknutia plynovej krízy sa môžeme podľa ministerstva spoľahnúť aj na zásoby plynu v podzemných zásobníkoch, ktoré prevádzkujú firmy Nafta, Pozagas a SPP Storage. Ich celková kapacita je 4,66 miliardy metrov kubických. „Ku koncu augusta uskladnili firmy prevádzkujúce podzemné zásobníky plynu už viac ako 4,16 miliárd metrov kubických zemného plynu. Proces vtláčania plynu do zásobníkov pritom pokračuje,“ dodal rezort hospodárstva.

Slovensko sa môže spoľahnúť už aj na viacero nových plynovodných prepojení s okolitými krajinami, ktoré pred desiatimi rokmi chýbali. V rámci prepojenia slovenskej a českej prepravnej siete vykonali prepravné spoločnosti technické opatrenia, ktoré umožnia reverzný tok plynu z Českej republiky na Slovensko. Denne sa môže týmto reverzom prepraviť 67 miliónov metrov kubických plynu. Reverzný tok plynu môže Slovensko využiť aj z Rakúska. Kapacita tohto plynovodného prepojenia je 23 miliónov kubíkov denne. „V prípade mimoriadnych núdzových situácii by bolo možné využiť aj funkčné prepojenie na úrovni distribučných sietí Kittsee – Petržalka,“ doplnilo ministerstvo. Od roku 2015 je v prevádzke aj plynovod medzi Slovenskom a Maďarskom. Týmto plynovodom by mohlo na naše územie denne prúdiť päť miliónov metrov kubických plynu.

S cieľom zvýšiť úroveň bezpečnosti dodávky plynu boli realizované aj ďalšie dva projekty. Spoločnosť Nafta realizovala prepojenie zásobníkov s prepravnou sieťou, ktoré umožní navýšenie dodávok plynu zo zásobníka počas prerušenia dodávok plynu na Slovensko. Spoločnosť Eustream realizovala opatrenia, ktoré umožňujú reverzný tok plynu v rámci prepravnej siete na Slovensku. „V tomto režime je možné zo západu na východ prepraviť množstvo plynu, ktoré je vyššie ako najvyššia spotreba na Slovensku v zimných mesiacoch,“ uviedlo ministerstvo.

Na Slovensku je v súčasnosti viac ako 1,5 milióna odberateľov plynu vo všetkých spotrebiteľských segmentoch. Najvýznamnejším dodávateľom plynu je spoločnosť Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Dodávku zemného plynu má zabezpečenú na základe dlhodobej zmluvy s ruskou spoločnosťou Gazprom Export. Uvedenú zmluvu firmy podpísali v novembri 2008 s platnosťou od 1. januára 2009 na obdobie 20 rokov.

Najnovšie Články