Denná Tlač

Mikas informoval o náraste počtu pozitívnych vzoriek s koronavírusom v odpadových vodách

Mikas informoval o náraste počtu pozitívnych vzoriek s koronavírusom v odpadových vodách

Regionálne úrady verejného zdravotníctva v rámci monitoringu odpadových vôd na prítomnosť vírusu SARS-CoV-2 odobrali k 6. septembru celkovo 162 vzoriek. Tie boli vyšetrené kvalitatívnou a kvantitatívnou metódou. Z nich bolo pozitívnych alebo s hraničnými hodnotami 141 (87,04 %) vzoriek. Informoval o tom vo štvrtok hlavný hygienik Slovenskej republiky Ján Mikas.

Ostatné kalendárne týždne pozoruje Úrad verejného zdravotníctva SR (ÚVZ) nárast počtu pozitívnych vzoriek. V 35. kalendárnom týždni bol vírus SARS-CoV-2 zistený vo všetkých odobratých vzorkách.

Za 35. kalendárny týždeň ÚVZ zaznamenal vzostupný trend v kvantitatívnych vyšetreniach, ktoré vyjadrujú koncentráciu RNA vírusu SARS-CoV-2. Sledovanie vírusovej nálože v odpadových vodách v jednotlivých krajoch poukazuje na vysoký nárast v Trenčianskom kraji.

Nárast ÚVZ zaznamenal aj v Bratislavskom kraji a Prešovskom kraji. K miernemu nárastu prišlo v Žilinskom kraji. V Košickom kraji sú napriek poklesu hodnoty podľa úradu stále vysoké. Zníženie ÚVZ v 35. kalendárnom týždni zaznamenal v Trnavskom kraji.

Najnovšie Články